Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1 standard usług oraz kwalifikacje kadry Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży z siedzibą pod adresem: ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież 07.01–22.01.10 Wydział Polityki Społecznej
2 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Brzeziny, ul. 1000–lecia 8, 62-874 Brzeziny 5.01–18.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
3 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra 5.01–18.01D.10 Wydział Finansów i Budżetu
4 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 5.01–14.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
5 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki 5.01–14.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
6 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 5.01–14.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
7 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 5.01–14.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
8 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r. rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin 7.01–8.01.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
9 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wlkp. 11.01–12.01.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
10 wyjaśnienie złożonej skargi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie 7.01–14.01.10 Wydział Polityki Społecznej
11 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miasta Luboń, Plac E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 14.01–18.01.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
12 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Dom Matki i Dziecka CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej, z siedzibą pod adresem: os. Orła Białego 20,
62–200 Gniezno
14.01–27.01.10 Wydział Polityki Społecznej
13 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., ul. Rynek 13, 63-810 Borek Wlkp. 14.01.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
14 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 18.01.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
15 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 18.01–18.02.10 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
16 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.2/69/04 „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pniewach” [pobierz zalecenia pokontrolne] Urząd Miejski w Pniewach, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy 21.01–30.01.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
17 funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kasztanowa 34, 64-930 Dolaszewo 19.01–29.01.10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
18 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń 19.01–5.02.10 Wydział Polityki Społecznej
19 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ww. ustawie Dom Pomocy Społecznej w Koninie ul. Południowa 1, 62-510 Konin 19.01–9.02.10 Wydział Polityki Społecznej
20 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Raweckiego 4a, 63-900 Rawicz 5.01–12.02.10 Wydział Polityki Społecznej
21 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 25.01–29.01.10 Wydział Polityki Społecznej
22 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Lesznie, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 26.01–27.01.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
23 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce  21.01–29.01.10 Wydział Polityki Społecznej
24 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. [ Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 18.01–27.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
25 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Gniezno, al. Reymonta 2, 62-200 Gniezno  19.01–28.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
26 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 20.01–29.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
27 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 25.01–5.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
28 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Chocz, Rynek 17, 63-313 Chocz 25.01–5.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
29 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Michał Chmielewsk - tłumacz przysięgły 18.01–22.01.10  Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
30 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2009 r. na pomoc finansową dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2008 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie, ul. Polna 4a, 62-425 Witkowo 22.01.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
31 projekt pn. „Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi Drobnin – Mierzejewo” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji  [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno  25.01–29.01.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
32 projekt pn. Przebudowa dróg powiatowych (ul. Kościuszki i Poniatowskiego i gminnej w miejscowości Rydzyna w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno 25.01–29.01.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
33 projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Chachalnia – Krotoszyn – Etap II w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn  4.02–12.02.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
34 projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej Błotnica – Starkowo oraz budowa chodników i kanalizacji deszczowej w obrębie wsi Starkowo w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 18.02–26.02.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
35 projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – orlik 2012” w ramach kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 18.02–23.02.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
36 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Chachalnia – Krotoszyn – etap I” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn 4.02–12.02.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
37 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 131/133, 60-244 Poznań  25.01–5.02.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
38 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dom Dziecka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
62-240 Trzemeszno 
26.01–9.02.10 Wydział Polityki Społecznej
39 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Anna Fijałkowska - tłumacz przysięgły 25.01–29.01.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
40 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Marzena Górecka - tłumacz przysięgły 25.01–29.01.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
41 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urszula Gumen-Leonarcik - tłumacz przysięgły  26.01–29.01.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
42 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Dariusz Kuc - tłumacz przysięgły 27.01–29.01.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
43 realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w zakresie uprawy polowej maku niskomorfinowego za rok 2009  [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 27.01–28.01.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
44 realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w zakresie uprawy polowej maku niskomorfinowego za rok 2009 [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 26 1.02–2.02.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
45 realizacja zadania zleconego gminie jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach, ul. Kolejowa 18 63-460 Nowe Skalmierzyce 29.01–8.02.10 Wydział Polityki Społecznej
46 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85 156, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego–bezrobotni niepobierający zasiłku w 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 1.02–15.02.10 Wydział Polityki Społecznej
47 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Dom Pomocy Społecznej w Gębicach, ul. Kasztanowa 45,
64-707 Gębice
08.02–26.02.10 Wydział Polityki Społecznej
48 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania[pobierz protokół]
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu ul. Zakątek 8, 60-801 Poznań 9.02–26.02.10 Wydział Polityki Społecznej
49 wyjaśnienie zażalenia dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – filia Nowe Miasto 2.02–12.02.10 Wydział Polityki Społecznej
50 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 01.0– 26.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
51 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica 02.02–15.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
52 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ADAS” sp. z o. o., ul. Tama Kolejowa 5a, 64-100 Leszno 08.02–12.02.10 Wydział Polityki Społecznej
53 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej: Firma Produkcyjno-Usługowa Marek John, ul. Kurpińskiego 33, 64-140 Włoszakowice 15.02–19.02.10 Wydział Polityki Społecznej
54 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Ostsped” Robert Kąkol, Barbara Kąkol sp. j. 62-800 Kalisz, ul. Powstańców Wlkp. 1-5 11.02 – 12.02.10 Wydział Polityki Społecznej
55 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Spółdzielnia Inwalidów „PROSNA”, ul. Widok 2a, 62-800 Kalisz 15.02 –16.02.10 Wydział Polityki Społecznej
56 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej „ Invest-Pro” zpchr sp. j. Kobrzyński i spółka, ul. Majakowska 17a, 62-800 Kalisz 25.02–26.02.10 Wydział Polityki Społecznej
57 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej: Zakład Masarski Gracjan Kiciński, 64-225 Kopanica, ul. Winnice 7  18.02–26.02.10 Wydział Polityki Społecznej
58 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „ASECURA – SERVICE” sp. z o. o., ul. Władysława IV / 3, 64-920 Piła 08.02–19.02.10 Wydział Polityki Społecznej
59 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – Autoryzowana Stacja Dealerska „TOYOTA” Tadeusz Ukleja, ul. Pilska 45, 64-850 Ujście k/Piły
 
22.02–05.03.10 Wydział Polityki Społecznej
60 projekt pn. „Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami„ w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  01.02–17.02.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
61 w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek 8.02–19.02.10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
62 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  5.02–16.02.10 Wydział Polityki Społecznej
63 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
 
8.02–17.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
64 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 4.02–15.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
65 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Kole, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło 15.02–26.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
66 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 15.02–26.02.10 Wydział Finansów i Budżetu
67 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Sabina Siemaszko - tłumacz przysięgły 10.02–12.02.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
68 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Danuta Piotrowska - tłumacz przysięgły 12.02–16.02.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
69 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2009 roku na projekty realizowane w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Kościuszki 95, Poznań 15.02–19.02.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
70

sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie Baszków 112, 63-760 Zduny 18.02–01.03.10 Wydział Polityki Społecznej
71 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2009 r. na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013 [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 w Poznaniu 25.02–05.03.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
72 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy, 62-100 Wągrowiec, ul. Piaskowa 6  23.02–16.03.10 Wydział Polityki Społecznej
73 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 22.02–25.02.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
74 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 1, 62-580 Grodziec 25.02–26.02.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
75 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach z siedzibą pod adresem: Łężeczki 40, 64-412 Chrzypsko Wielkie 23.02–12.03.10 Wydział Polityki Społecznej
76 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 22.02–3.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
77 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Granowo, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo 18.02–1.03.10
przedłużono do 04.03.10
Wydział Finansów i Budżetu
78 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.  19.02.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
79 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Gminy w Komornikach ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 26.02.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
80 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – WOJTEX P.H.U., ul. Przełęcz 21, 60-115 Poznań 17.02–19.02.10
 
Wydział Polityki Społecznej
81 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – TEST Fundusz Finansowania Inwestycji S.A., ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań 17.02–19.02.10 Wydział Polityki Społecznej
82 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej SKORPION Grzegorz Zalega ul. Zwrotnicza 16, 61-482 Poznań 17.02–19.02.10 Wydział Polityki Społecznej
83 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, ul. Nowa 4, 64-610 Rogoźno 8.03–31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
84 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń 22.02–1.03.10
przedłużono do 25.03.10
Wydział Polityki Społecznej
85 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno  25.02–5.03.10 Wydział Polityki Społecznej
86 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Strzałkowo, ul. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 2.03–3.03.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
87 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5-ego Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 3.03–3.04.10 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
88 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Barbara Marszałek-Wesołowska - tłumacz przysięgły 26.02–2.03.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
89 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta Puszczykowa, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 4.03–12.03.10 Wydział Polityki Społecznej
90 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w latach 2006 – 2009 na dofinansowanie zadań własnych powiatu (bieżących i majątkowych) przeznaczonych na prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn 24.02–5.03.10 Wydział Polityki Społecznej
91 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu, ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz 10.03–31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
92 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. dr. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 3.03–12.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
93 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko 3.03–12.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
94 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 3.03–16.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
95 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 3.03–16.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
96 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo 3.03–12.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
97 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 3.03–16.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
98 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz 8.03–17.03.10  Wydział Finansów i Budżetu
99 zadania związane z planowaniem, organizacją i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań 1.03–15.03.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
100 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 02.03–12.03.10 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 21.01.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:15