Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 6. [poz. 501-600]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3063P w miejscowości Cienin Kościelny wraz z utwardzaniem części działek nr 141, 142, 108/1, 145/14, z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 20.10-27.10.2010
przedłużono do 29.10.2010
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
502 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.1.1/433/06 „Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ulicy Kirkora w Swarzędzu” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 27.10-28.10.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
503 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Renata Bilińska–Mikołajczak 21.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
504 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Anna Matera–Klinger 21.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
505 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Maria Bednarek–Modlitowska 22.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
506 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.4/713/06 „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 27.10-28.10.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
507 zadanie pn. „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta Leszna, ul. Karasie 15, 64-100 Leszno 15.10-29.10.2010 przedłużono do 03.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
508 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pół uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 25.10-29.10.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
509 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą pod adresem: 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 26 3.11-30.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
510 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS. I-7.9016/2-5/09 z 6 maja 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” os. Na Murawie 3/6, 61-680 Poznań 28.10-5.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
511 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 2.11-17.11.2010 przedłużono do 19.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
512 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 8.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
513 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno 2.11-16.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
514 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów 2.11-16.11.2010 przedłużono do 24.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
515 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krotoszynie, ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn 2.11-15.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
516 wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec 3.11-18.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
517 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 listopada 2, 64-600 Oborniki 2.11-18.11.2010 przedłużono do 24.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
518 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Wiaczesław Sobieszczański 26.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
519 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Arkadiusz Purgacz 27.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
520 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Beata Lebioda 26.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
521 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
Urząd Miasta w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 5.11-19.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
522 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie z siedzibą pod adresem: Rogowo 24, 63-840 Krobia 2.11-19.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
523 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta i Gminy Września , ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 3.11-10.11.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
524 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. nr 47 z 2007 r. poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie, ul. Rawicka 7B, 63-700 Krotoszyn 2.11-19.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
525 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Sabina Gatti 28.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
526 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Agnieszka Satora 29.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
527 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Małgorzata Wiatr–Kmieciak 29.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
528 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.3.2/551/06 „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele oświatowo-edukacyjne - Przedszkole”[pobierz informację pokontrolną] Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 4.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
529 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/670/06 „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 3.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
530 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 5.11-5.12.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
531 realizacja zadania zleconego gminie jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą pod adresem: 62-660 Dąbie, ul. E. Plater 1 5.11-23.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
532 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice 4.11-16.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
533 w zakresie funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań 2.11-31.12.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
534 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej - „GRAPIL” Grażyna Sobieraj Spółka jawna, Al. Niepodległości 80, 64-920 Piła 4.11-12.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
535 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 2, 64-920 Piła 15.11-3.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
536 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna 5.11-18.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
537 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 5.11-18.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
538 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 8.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
539 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Zbigniew Sokołowski 4.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
540 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/4-55/09 z 13 lipca 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, ul. Garbary 47, 61-869 Poznań 8.11-15.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
541 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/7-58/09 z 31 sierpnia 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wielkopolska Fundacja ETOH, ul. Skibowa 11, 61-312 Poznań 5.11-12.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
542 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej – Handlowej Spółdzielni Inwalidów „RÓWNOŚĆ”, ul. Szczepanowskiego 8, 60-541 Poznań  4.11-5.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
543 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielni Niewidomych „SINPO”, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań  4.11-5.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
544 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej-Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów, ul. Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec  8.11-10.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
545 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Dziecka „Droga” z siedzibą pod adresem Gościeszyn 13, 64-200 Wolsztyn oraz w drugim obiekcie zlokalizowanym pod adresem: ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn 15.11-6.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
546 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.2/705/06 „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie,
ul. Poznańska 18, 2-095 Murowana Goślina 
10.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
547 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierakowie – etap I”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia, 64-410 Sieraków  15.11-24.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
548 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 173P Sieraków – góra – Kwilcz, na odcinku Góra – Kwilcz, na długości 7600 m”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 38, 64-410 Międzychód 15.11-24.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
549 „Przebudowa drogi gminnej Oszczeklin-Marianów-Nowy Koralew. Lokalizacja: Oszczeklin- Marianów- Nowy Koralew” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek 15.11-24.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
550 „Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów – Etap I” realizowane w ramach ’ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 15.11-24.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
551 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 15.11-17.11.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
552 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Emilia Wąsikiewicz-Firlej 15.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
553 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki Dom Pomocy Społecznej w Zamyślinie, Zamyślin 64-400 Międzychód 15.11-3.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
554 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r.  [pobierz wystąpienie pokontrolne] Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań 15.11- 24.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
555 czynności kancelaryjne, prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi i Kpa; realizację określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczególnych obowiązku współpracy z organami administracji publicznej i współdziałania z organami nadzoru budowlanego Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 , 62-200 Gniezno, Wydział Architektury i Budownictwa 15.11-18.11.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
556 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/537/06 „Budowa drogi powiatowej nr 21 208 na odc. Belęcin Nowy – Bojanice – granica powiatu”[pobierz informację pokontrolną] Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Kościuszki 4 17.11-18.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
557 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki Dom Pomocy Społecznej w Śremie 22.11-10.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
558 spełnienie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14,poz.92 j.t.) Zakład Pracy Chronionej - Zajazd „Tarcza” B.M.G. Rydwańscy, Al. Powstańców Wielkopolskich 182, 64-920 Piła 17.11-24.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
559 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Koninie, ul. 1 Maja 9, 62-510 Konin  16.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
560 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 16.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
561 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Olszówka, 62-641 Olszówka 16.11-18.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
562 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Grabowie n. Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów n. Prosną 22.11-25.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
563 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 19, 62-300 Września  22.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
564 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 26.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
565 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 29.11.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
566 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 stycznia 25, 64-020 Czempiń  19.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
567 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.  26.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
568 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 30.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
569 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie, ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno 22.11-3.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
570 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 25.11-8.12.2010
przedłużono do 10.12
Wydział Finansów i Budżetu
571 ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [pobierz wystąpienie pokontrolne] Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz 18.11-1.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
572 spełnianie przez pracodawców wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j.t.) Zakład Aktywności Zawodowej - „Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej”, ul. Węglowa 9, 64-920 Piła 26.11-3.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
573 sprawdzenie pod względem formalnym trybu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań 16.11-3.12.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
574 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 24.11.-26.11.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
575 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską w Kole – polegającą na pracach renowacyjnych na cmentarzu wojennym 1939-1945 przy ul. Poległych w Kole, ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Miejski w Kole, ul. A. Mickiewicza 12, 62-600 Koło 26.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
576 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-18/09 z 15 czerwca 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin 26.11-3.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
577 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/5-94/09 z 18 sierpnia 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Stowarzyszenie Maki, ul. Mogileńska 14, 62-200 Gniezno 22.11-29.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
578 trwałość projektu nr DPI/2.6/P/24/06 „Inkubator Technologiczny- innowacje i technologie szansa na rozwój gospodarczy Wielkopolski”[pobierz informację pokontrolną] Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 23.11-24.11.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 
579 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P w ciągu ulicy Józefa Chełmońskiego w Śremie”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 29.11-9.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
580 „Przebudowa drogi gminnej Winna-Łękno na odcinku 1853 mb w gminie Zaniemyśl”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl 29.11-9.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
581 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno 22.11-30.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
582 ocena stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek 7.12-10.12.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
583 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu, ul. Kopernika 8, 63-900 Rawicz 23.11.-3.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
584 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale w 2009 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 22.11.-3.12.2010
przedłużono do 08.12
Wydział Finansów i Budżetu
585 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin 24.11.-3.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
586 „Przebudowa ulicy Szpitalnej- Etap III”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta Konina, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 29.11-7.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
587 „Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Konina, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 29.11-7.12.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
588 wydatkowanie środków finansowych, w tym badanie dok. Potwierdzających ponoszenie wydatków w celu ustalenia ich struktury, celowości oraz wielkości zaciągniętych zobowiązań; planowanie i realizacja inwestycji finansowych ze śr. budżetu państwa; gospodarowanie środkami z rachunku dochodów własnych, stosowanie procedur kontroli zarządczej, prawidłowość prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków 23.11- 2.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
589 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2009 r.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód 25.11.-3.12.2010 Wydział Finansów i Budżetu
590 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września 24.11-3.12.2010
przedłużono do 08.12
Wydział Finansów i Budżetu
591 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Ewa Niewiarowska 25.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
592 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Mirosława Hoffmann 29.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
593 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz 29.11-17.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
594 zasadność świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu, ul. Wyszyńskiego 23  29.11-17.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
595 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  1.12-15.12.2010 Wydział Polityki Społecznej
596 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile, ul. Siemiradzkiego 18, 64-920 Piła   29.11-10.12.2010
przedłużono do 21.12
Wydział Finansów i Budżetu
597 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec 2.12.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
598 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - o transporcie drogowym oraz w art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkoleni Ośrodek Szkolenia OSK PRAWKO z siedzibą przy ul. Składowej 11 w Poznaniu 2.12-3.12.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
599 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Natalia Bucholska 29.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
600 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Marcela Małgorzata Pikuła  30.11.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 16.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:31