Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. Nr 47, poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5a 09.03-30.03.10 Wydział Polityki Społecznej
102 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. Nr 47, poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków 08.03-31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
103 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów 10.03-26.03.10 Wydział Polityki Społecznej
104 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły – Elżbieta Stanisławska 4.03.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
105 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Przedsiębiorstwo szkoleniowo–usługowe „OMEGA” Hojan Wiesław, ul. Iłłakowiczówny 17/2, 60-789 Poznań 11.03-12.03.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
106 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno 17.03-19.03.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
107 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy Kleszczewo 24.03-26.03.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
108 sprawdzenie pod względem formalnym trybu przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań 08.03-19.03.10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
109 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 12.03.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
110 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Głowna 37, 63-024 Krzykosy 19.03.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
111 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. Nr 47, poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarneckiego 9,
61-538 Poznań
08.03-31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
112 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 12.03.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
113 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
 
Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 26.03.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
114 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 22.03.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
115 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 22.03-25.03.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
116 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 24.03-26.03.10 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
117 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy w Gnieźnie, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
 
10.03.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
118 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. nr 47 poz. 314). Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu. ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz 15.03-12.04.10 Wydział Polityki Społecznej
119 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Dom Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: Psarskie, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem  16.03-31.03.10 przedłużono do 09.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
120 rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2009 roku na realizację inwestycji melioracyjnych [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 11.03-29.03.10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
121 projekt pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Chopina, Garbary, Staszica w Grodzisku Wielkopolskim” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.  15.03-19.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
122 projekt pn. „Wykonywanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Grodzisku Wielkopolskim” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
 
15.03-18.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
123 projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 215 532P we wsi Łaziska” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 15.03-19.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
124 projekt pn. Budowa boiska w Kobylcu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 15.03-18.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
125 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą pod adresem: 63-700 Krotoszyn, ul. Langiewicza 2  18.03-26.03.10 Wydział Polityki Społecznej
126 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 16.03-25.03.10
przedłużono do 01.04.2010
Wydział Finansów i Budżetu
127 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły  17.03-31.03.10
przedłużono do 09.04.2010
Wydział Finansów i Budżetu
128 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 19.03-1.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
129 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 24.03-2.04.10 przedłużono do 12.04.2010 Wydział Finansów i Budżetu
130 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski 19.03-31.03.10 Wydział Finansów i Budżetu
131 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice 22.03-30.03.10 Wydział Polityki Społecznej
132 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – DOMCAR Sp. z o. o., ul. Spółdzielców 9a, 62-510 Konin 26.03-31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
133 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Zakład Produkcyjno – Handlowy Fundacji MIELNICA, ul. Kaliska 15, 62-500 Konin 26.03-31.03.10 Wydział Polityki Społecznej
134 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Murowana Goślina, - wykonanie nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w 1939 r. - cmentarz parafialny w Białężynie w roku 2009 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina  30.03.2010 Wydział Polityki Społecznej
135 wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej nr PS.I-7.9016/3-30/09 z 23.06.2009 r. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań  29.03-9.04.10 Wydział Polityki Społecznej
136 wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej nr PS.I-7.9016/1-2/09 z 29.04.2009 r. Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy ul. Górna Wilda 99 A-B, 61-563 Poznań 29.03-9.04.10 Wydział Polityki Społecznej
137 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo-Bytyń, ulica Krzeszowicka w Otorowie, na długości ok. 760 m” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły  24.03-30.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
138 projekt pn. „Remont drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku Pęckowo – Szamotuły, na długości 6,0 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 24.03-30.03.10 przedłużono do 01.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
139 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 24.03-30.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
140 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo gm. Tarnowo Podgórne” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 24.03-30.03.10 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
141 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie, ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno  25.03-2.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
142 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r.  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie, ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód 5.04-16.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
143 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy w Kwilczu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz 26.03.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
144 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów 31.03-14.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
145 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 12.04-21.04.10 przedłużono do 27.04.2010 Wydział Finansów i Budżetu
146 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 14.04-27.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
147 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 19.04-30.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
148 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Stęszewie, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew 20.04-29.04.10 Wydział Finansów i Budżetu
149 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną 21.04-5.05.10 Wydział Finansów i Budżetu
150 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Głowna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie 09.04-16.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
151 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 31.03-15.04.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
152 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Placówka „Przyjazny Dom” ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka 08.04-23.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
153 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Liga Obrony Kraju, Biuro Zarządu Głównego, Oddział w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1A,
61-894 Poznań
31.03-02.04.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
154 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, ul. Głowna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie 12.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
155 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach, Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów 08.04-15.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
156 projekt pn. „Budowa boisk wraz z zapleczem przy ZSP nr 3 w Pleszewie” w ramach Kontraltu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji” [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 06.04-13.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
157 projekt pn. „Budowa nowej ulicy na odcinku Kaliska – Piaski w Pleszewie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 06.04-13.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
158 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzynówko w m. Sulęcinek” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 06.04-13.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
159 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 06.04-13.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
160 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał 08.04-19.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
161 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły – Anita Pigłas 7.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
162 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodzinny w Kołaczkowie, pl. Reymonta 4, 62-306 Kołaczkowo 7.04-13.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
163 wyjaśnienie skargi dot. nieudzielania wyczerpujących informacji w sprawie przyznania świadczeń opiekuńczych i zasady ich wszczynania Urząd Miejski ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. 8.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
164 wyjaśnienie zażalenia dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska 20.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
165 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim, ul. Głowna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie  12.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
166 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły – Marta Kamińska 7.04-9.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
167 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Tłumacz przysięgły – Małgorzata Komorowska 12.04-14.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
168 realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy 62-850 Lisków, ul. Twórców Liskowa 3 21.04-28.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
169 rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2009 r. na realizację zadań w zakresie konserwacji eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie ul. Śniadeckich 5 19.04-30.04.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
170 ewidencja działalności gospodarczej
 
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 19.04-20.04.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
171 projekt pn. „Przebudowa obwodnicy północno–zachodniej Goliny” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
 
19.04-27.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
172 projekt pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 19.04-23.04.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
173 projekt pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Śmiglu, ul. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 19.04-22.04.2010
przedłużono do 28.04.10
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
174 projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej z Bruszczewa do Przysieki Polskiej wraz z odwodnieniem na długości 2,8 km” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Śmiglu, ul. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 19.04-23.04.2010
przedłużono do 28.04.10
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
175 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „ŁABIŃSCY” Spółka jawna, ul. Zdrojowa 9, 64-234 Przemęt 26.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
176 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – ABIMERD Maria Bruska, ul. Przemysława 5, 89-300 Wyrzysk 26.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
177 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/2-3/09 z 8 maja 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Fundacja Chleb dla Każdego, ul. Wojska Polskiego 67/3, 62-030 Luboń  19.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
178 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-67/09 z 5 czerwca 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Edukacji i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Marcin”, ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań 15.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
179 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-36/09 z 17 czerwca 2009 r. [pobierz wystąpienie pokontrolne] Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Krasińskiego 3/5, 60-830 Poznań  16.04-30.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
180 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” w Poznaniu, ul. Garbary 47, 61-869 Poznań 22.04-21.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
181 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami  Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki  21.04-21.05.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
182 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „SEKPOL” Sp. z o. o., ul. Dekana 6 d, 64-100 Leszno 20.04-23.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
183 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan  26.04-7.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
184 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  22.04-05.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
185 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 62-316 Kuślin  20.04-4.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
186 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 29.04-14.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
187 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 30.04-12.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
188 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz 28.04-30.04.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
189 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  29.04-11.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
190 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „LITEX”, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wlkp.  26.04-28.04.2010 Wydział Polityki Społecznej
191 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Olga Matuszkina - tłumacz przysięgły 29.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
192 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miasta Słupca 06.05-07.05.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
193 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego[pobierz wystąpienie pokontrolne] Hanna Ławniczak-Ignaszak - tłumacz przysięgły 28.04-29.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
194 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „TEXTMAR” Małgorzata Krupka, ul. Grochowska 26, 64-100 Leszno  04.05-07.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
195 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek, 63-830 Pępowo 12.05.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
196 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie z siedzibą pod adresem: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew 6.05-1.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
197 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie Dom Pomocy Społecznej w Rzetni z siedzibą pod adresem: Rzetnia 87, 63-600 Kępno 5.05-12.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
198 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 29 a, 63-400 Ostrów Wlkp.  10.05-31.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
199 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Teresa Kuśnierek - tłumacz przysięgły 28.04.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
200 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów 4.05-17.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:19