System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Komunikaty

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie informuje, że raz w miesiącu organizuje szkolenia dla użytkowników SMK. Chęć udziału w szkoleniu z zakresu składania wniosku o rozpoczecie specjalizacji oraz wniosku o przystapienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego PES można zgłosić za pomocą aplikacji dostępnej na stronie CSOZ w dziale “aktualności” pod adresem https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie pod numerem: 19 457 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

Instrukcje

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono Instrukcje dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) :

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Instrukcje dla absolwentów
  • WNIOSEK o nadanie / odebranie uprawnień * do Systemu Monitorowania Kształcenia
  • dla Administratora Lokalnego
  • Podręcznik użytkownika SMK – zawody majace zastosowanie w ochronie zdrowia
  • Instrukcje dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Instrukcje dla placówek szkoleniowych
  • Instrukcje dla diagnostów laboratoryjnych
  • Instrukcje dla farmaceutów

https://csioz.gov.pl/pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowa...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.09.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 04.09.2019 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.09.2019 - 09:17