Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527, pokój 569 – V piętro.

UWAGA
Korespondencję i dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego „PESoz” /w białej wiązanej teczce/ należy składać w Kancelarii Głównej Urzędu,
al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026)
lub przesłać na adres Wydziału.

***

Podstawa prawna:

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 07:49