Specjalizacje kontakt

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Oddział Zdrowia WUW
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

pokój 568 – V piętro, 61854 14 32 pokój 569 – V piętro, 61854 17 02
Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów w dziedzinach
 1. Alergologia
 2. Anestezjologia i intensywna terapia
 3. Angiologia
 4. Audiologia i foniatria
 5. Balneologia i medycyna fizykalna
 6. Chirurgia dziecięca
 7. Chirurgia klatki piersiowej
 8. Chirurgia naczyniowa
 9. Chirurgia ogólna
 10. Chirurgia onkologiczna
 11. Chirurgia plastyczna
 12. Choroby płuc
 13. Choroby płuc dzieci
 14. Choroby wewnętrzne
 15. Choroby zakaźne
 16. Dermatologia i wenerologia
 17. Diabetologia
 18. Endokrynologia
 19. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 20. Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 21. Gastroenterologia
 22. Gastroenterologia dziecięca
 23. Geriatria
 24. Ginekologia ginekologiczna
 25. Hipertensjologia
 26. Intensywna terapia
 27. Kardiochirurgia
 28. Kardiologia
 29. Kardiologia dziecięca
 30. Medycyna lotnicza
 31. Medycyna morska i tropikalna
 32. Medycyna nuklearna
 33. Medycyna paliatywna
 34. Medycyna pracy
 35. Medycyna ratunkowa
 1. Medycyna sądowa
 2. Medycyna sportowa
 3. Medycyna transportu
 4. Nefrologia
 5. Nefrologia dziecięca
 6. Neonatologia
 7. Neurochirurgia
 8. Neurologia
 9. Neurologia dziecięca
 10. Neuropatologia
 11. Okulistyka
 12. Onkologia i hematologia dziecięca
 13. Onkologia kliniczna
 14. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 15. Otorynolaryngologia
 16. Otorynolaryngologia dziecięca
 17. Patomorfologia
 18. Pediatria
 19. Pediatria metaboliczna
 20. Perinatologia
 21. Położnictwo i ginekologia
 22. Psychiatria
 23. Psychiatria dzieci i młodzieży
 24. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 25. Radioterapia onkologiczna
 26. Rehabilitacja medyczna
 27. Reumatologia
 28. Seksuologia
 29. Toksykologia kliniczna
 30. Transplantologia kliniczna
 31. Urologia
 32. Urologia dziecięca
 1. Diagnostyka laboratoryjna
 2. Farmakologia kliniczna
 3. Genetyka kliniczna
 4. Hematologia
 5. Immunologia kliniczna
 6. Medycyna rodzinna
 7. Mikrobiologia lekarska
 8. Transfuzjologia kliniczna
 9. Chirurgia stomatologiczna
 10. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 11. Ortodoncja Periodontologia
 12. Protetyka stomatologiczna
 13. Stomatologia dziecięca
 14. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 15. Epidemiologia
 16. Zdrowie publiczne
 1. Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
 2. Specjalizacje farmaceutów
 3. Specjalizacje fizjoterapeutów
 4. Specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

pokój 569 - V piętro, 61 854 17 02

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 19.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.02.2017 - 09:14