Informacje dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Z uwagi  na wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczących m.in. kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zmienia się proces składania wniosków o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 12.02.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2017 - 14:51