Oferty pracy

PDF icon Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
PDF icon Informacja o prywatności

Komunikat

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii do odwołania wstrzymane zostało prowadzenie poszczególnych etapów rekrutacji kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej w WUW (testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne).

Informacja o terminie wznowienia prowadzonych postępowań zamieszczona będzie na stronie https://www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

Jednocześnie na bieżąco przyjmowane są dokumenty aplikacyjne na aktywne ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy poza korpusem służby cywilnej.

Np. 5/17
Np. 11.07.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
2/19 15.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: planu zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 2/19 25.01.2019 Pobierz
1/19 11.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 1/19 24.01.2019 Pobierz
215/18 28.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawowych zadań wojewody z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 215/18 08.01.2019 Pobierz
214/18 19.12.2018 Plik audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego WUW w Poznaniu nr ref. 214/18 07.01.2019 Pobierz
210/18 05.12.2018 Plik referent do spraw: wsparcia postępowań w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 210/18 17.12.2018 Pobierz
208/18 05.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 208/18 17.12.2018 Pobierz
206/18 04.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 206/18 14.12.2018 Pobierz
204/18 04.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 204/18 14.12.2018 Pobierz
203/18 03.12.2018 Plik starszy specjalista do spraw: prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 203/18 13.12.2018 Pobierz
202/18 03.12.2018 Plik referent do spraw: statystyki, profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 202/18 13.12.2018 Pobierz

Strony