Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 20.10.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
9/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 9/17 13.02.2017 Pobierz
8/17 20.01.2017 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 8/17 30.01.2017 Pobierz
7/17 20.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 7/17 30.01.2017 Pobierz
6/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/17 30.01.2017 Pobierz
5/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 5/17 30.01.2017 Pobierz
4/17 19.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 4/17 26.01.2017 Pobierz
3/17 16.01.2017 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 3/17 26.01.2017 Pobierz
2/17 12.01.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 2/17 23.01.2017 Pobierz
1/17 11.01.2017 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu 23.01.2017 Pobierz

Strony