Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 11.12.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
51/17 23.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 51/17 05.06.2017 Pobierz
52/17 22.05.2017 Microsoft Office document icon Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 52/17 02.06.2017 Pobierz
50/17 22.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 50/17 02.06.2017 Pobierz
49/17 22.05.2017 Plik starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 49/17 02.06.2017 Pobierz
48/17 18.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: nadzoru prawnego realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 48/17 29.05.2017 Pobierz
47/17 16.05.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 47/17 26.05.2017 Pobierz
46/17 15.05.2017 Microsoft Office document icon operator numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 46/17 29.05.2017 Pobierz
43/17 12.05.2017 Plik starszy specjalista do spraw: administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 43/17 22.05.2017 Pobierz
45/17 09.05.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 45/17 19.05.2017 Pobierz
44/17 09.05.2017 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 44/17 15.05.2017 Pobierz

Strony