Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 13.12.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
87/19 04.06.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 87/19 14.06.2019 Pobierz
86/19 04.06.2019 Plik starszy specjalista do spraw: cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 86/19 14.06.2019 Pobierz
85/19 31.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 85/19 10.06.2019 Pobierz
84/19 31.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 84/19 10.06.2019 Pobierz
83/19 31.05.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 83/19 10.06.2019 Pobierz
82/19 30.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 82/19 14.06.2019 Pobierz
80/19 23.05.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizowania działań na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i wsparcia ofiarom handlu ludźmi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 80/19 03.06.2019 Pobierz
81/19 21.05.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi zbiorów kartotecznych i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 81/19 31.05.2019 Pobierz
79/19 21.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 79/19 31.05.2019 Pobierz
77/19 20.05.2019 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji księgowej dochodów oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 77/19 30.05.2019 Pobierz

Strony