Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 24.07.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
18/19 13.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 18/19 25.03.2019 Pobierz
17/19 11.03.2019 Plik starszy inspektor do spraw: obsługi klienta i realizacji wniosków paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu – Delegatura w Pile nr ref. 17/19 21.03.2019 Pobierz
16/19 04.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 16/19 14.03.2019 Pobierz
15/19 04.03.2019 Plik inspektor do spraw: obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 15/19 14.03.2019 Pobierz
14/19 04.03.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 14/19 14.03.2019 Pobierz
13/19 13.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/19 25.02.2019 Pobierz
12/19 12.02.2019 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 12/19 22.02.2019 Pobierz
11/19 06.02.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/19 18.02.2019 Pobierz
10/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 10/19 18.02.2019 Pobierz
8/19 04.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 8/19 14.02.2019 Pobierz

Strony