Informacje prasowe

28 października 2016 r. wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy  Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

W związku z brutalnym pobiciem czternastolatka w Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego w Koninie 26 października br. odbyła się kontrola wizytatorów z konińskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Druga część kontroli odbędzie się 28 października.

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, prowadzi postępowanie w sprawie wydania tzw. decyzji lokalizacyjnej zagospodarowania budynku dawnego Dworca Głównego w Poznaniu. Wojewoda zapoznał się z opinią środowisk obywatelskich, reprezentantów samorządów i organizacji pozarządowych. Odniósł się również do poszczególnych aspektów.

Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, podjął decyzję administracyjną o zamknięciu nielegalnej placówki w Wolicy (gm. Godziesze Wielkie).

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, zapoznał się z ustaleniami z kontroli budowy i wizji terenowej oraz harmonogramem inwestycji prowadzonej w rejonie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej. Wojewoda oczekuje od władz Poznania, że składane deklaracje dotyczące udrożnienia komunikacji w rejonie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej zostaną dotrzymane. Pozwolenie na użytkowanie spalarni zostało wydane.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe