Informacje prasowe

Tablice interaktywne, projektory, monitory dotykowe i głośniki to urządzenia, które pojawiły się w wielkopolskich szkołach dzięki rządowemu programowi „Aktywna tablica” przewidzianemu na lata 2017-2019. W pierwszym roku funkcjonowania programu pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych trafiły do 602 placówek z naszego regionu. Wykorzystana kwota wsparcia wyniosła 8 222 302,08 złotych.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 na trasie Wałcz-Oborniki. Decyzja została wydana na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o uruchomienie kolejnych środków finansowych w wysokości 10 906 933,00 zł, na wyposażenie szkół podstawowych i oddziałów dotychczasowych gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. - Przyznana transza pozwoli zapewnić sfinansowanie tego zadania dla wszystkich wnioskujących samorządów w Wielkopolsce - ocenia wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 10 lipca 2018 r. zwrócił się do starosty obornickiego o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stobnica w gminie Oborniki.

Strony