Informacje prasowe

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprasza samorządy, stowarzyszenia czy osoby prywatne do składania propozycji nowych nazw ulic w miejsce dotychczasowych propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Trwa proces dekomunizacji ulic w Wielkopolsce. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował do Instytutu Pamięci Narodowej zapytania o zmianę ponad 100 nazw w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Jedną z ulic, której nazwa ma ulec zmianie, jest znajdująca się w centrum Poznania ul. 23 Lutego. Wojewoda proponuje dwie nazwy.

IMGW alarmuje o przekroczeniu stanów alarmowych i ostrzegawczych rzek w ośmiu miejscowościach województwa wielkopolskiego. Z tego powodu wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podczas dzisiejszej wideokonferencji z samorządowcami województwa zwróciła się o obserwację poziomu wód oraz przegląd procedur przeciwpowodziowych.

Szpital Specjalistyczny w Pile otrzymał prawie 2 mln dofinansowania z budżetu państwa. W poniedziałek, 30 października br., wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała decyzję w tej sprawie. Środki, przekazane za pośrednictwem powiatu pilskiego, przyczynią się do powstania w szpitalu pracowni elektrofizjologii.

Strony