Informacje prasowe

W związku z dynamicznym rozwojem Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, pismo w sprawie dokończenia budowy odcinka drogi gminnej do węzła autostradowego „Września”.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W związku z roszczeniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Jerozolimskiego za Murami przeciwko Skarbowi Państwa ws. gruntów w okolicach jeziora Malta w Poznaniu strony rozstrzygnęły spór w trybie ugody.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprasza dziennikarzy mediów lokalnych do wzięcia udziału w konkursie dziennikarskim pt. „Dziedzictwo Wielkopolski”.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwrócił się z zapytaniem do samorządów, na których terenie przebiega trasa S5, o chęć włączenia się w projekt Rowerowej S5. Jest to rezultat rozmów, jakie wojewoda odbył w ubiegłym roku podczas wizyty w Rawiczu. Zbigniew Hoffmann zaznacza, że prócz aspektu turystycznego, liczy się dla niego kwestia bezpieczeństwa.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe