Informacje prasowe

W związku ze zmianami personalnymi w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera wojewoda wystosował zapytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia i władz Uniwersytetu Medycznego o przyczyny decyzji.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zapoznał się z przebiegiem postępowania prowadzanego przez inspekcję weterynaryjną w związku z ujawnieniem w jednej z wielkopolskich ferm drobiu bakterii salmonelli. Kontrola cały czas trwa.

28 października 2016 r. wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy  Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

W związku z brutalnym pobiciem czternastolatka w Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego w Koninie 26 października br. odbyła się kontrola wizytatorów z konińskiej delegatury Kuratorium Oświaty. Druga część kontroli odbędzie się 28 października.

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, prowadzi postępowanie w sprawie wydania tzw. decyzji lokalizacyjnej zagospodarowania budynku dawnego Dworca Głównego w Poznaniu. Wojewoda zapoznał się z opinią środowisk obywatelskich, reprezentantów samorządów i organizacji pozarządowych. Odniósł się również do poszczególnych aspektów.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe