Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 maja br. powołał Waldemara Kołaskiego na stanowisko wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do konkursu na dofinansowanie projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa" otrzymają wsparcie.

W dniu 30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - obchody mają na celu rozpowszechnienie informacji oraz popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Jest to również dobra okazja do podziękowania za pracę i wysiłek wszystkim osobom tworzącym rodziny zastępcze, które otworzyły drzwi swoich domów, aby pomóc dzieciom pozbawionym opieki swoich biologicznych rodziców.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie wojewody Zbigniewa Hoffmanna z nowo wybranym prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Arturem de Rosier. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także dyr. Wydziału Zdrowia oraz dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ omówiono istotne dla ochrony zdrowia tematy, podkreślając jednocześnie wzorem lat ubiegłych konieczność ścisłej współpracy na rzecz regionu.

Od początku funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500 plus do wielkopolskich rodzin trafiło już ponad 5 mld zł. Świadczeniem jest objętych średnio 370 tys. dzieci. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zauważa, że program w znaczącym stopniu zniwelował ubóstwo i poprawił jakość życia wielkopolskich rodzin.

Strony