Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 czerwca 2016 r. w ramach kompetencji nadzorczych wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powierzenia p. Izabeli Grzybowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu wczorajszym (23 bm.), w ramach kompetencji nadzorczych, wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę p. Jackowi Profasce - Dyrektorowi Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann z niepokojem przyjął informację o faktycznym zawieszeniu działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W ocenie wojewody wielkopolskiego zapewnienie ciągłości działania placówki leczniczej stanowi jeden z podstawowych obowiązków kierownictwa szpitala.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann poparł wniosek Rady Gminy Opatówek skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji o nadanie statusu miasta miejscowości Opatówek, położonej w powiecie kaliskim. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmie Rada Ministrów do końca lipca br.

Na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, prezes rady ministrów Beata Szydło wyznaczyła z dniem 8 kwietnia br. Mariana Grzesiaka na burmistrza Sulmierzyc. Marian Grzesiak funkcję tę pełnić będzie do czasu wyborów nowego burmistrza gminy, wyznaczonych na 5 czerwca br.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe