Informacje prasowe

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy.

W związku z roszczeniem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Jerozolimskiego za Murami przeciwko Skarbowi Państwa ws. gruntów w okolicach jeziora Malta w Poznaniu strony rozstrzygnęły spór w trybie ugody.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprasza dziennikarzy mediów lokalnych do wzięcia udziału w konkursie dziennikarskim pt. „Dziedzictwo Wielkopolski”.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwrócił się z zapytaniem do samorządów, na których terenie przebiega trasa S5, o chęć włączenia się w projekt Rowerowej S5. Jest to rezultat rozmów, jakie wojewoda odbył w ubiegłym roku podczas wizyty w Rawiczu. Zbigniew Hoffmann zaznacza, że prócz aspektu turystycznego, liczy się dla niego kwestia bezpieczeństwa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że zespół ekspertów przygotowujących na zlecenie ministerstwa projekt podstawy programowej dla przedmiotu historia uwzględnił uwagi dotyczące braku we wstępnej wersji projektu podstawy programowej bezpośredniego wskazania Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich w ramach wymogu dotyczącego przedstawienia procesu wykuwania granic państwa polskiego.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe