Informacje prasowe

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, jako w jedynym w kraju ośrodku szkoleniowym, prowadzone są szkolenia dla kandydatów na operatorów numeru alarmowego 112. Szkolenie przechodzą też już zatrudnieni operatorzy w ramach doskonalenia zawodowego. Tylko w 2016 roku systemem szkoleniowym objętych będzie 800 osób z całego kraju. Wielkopolski Urząd Wojewódzki planuje zatrudnić do końca roku prawie 40 operatorów.

W nawiązaniu do informacji zawartych w dzisiejszym artykule pt. Mężczyzna zmarł na zawał „zgodnie z procedurami” opublikowanym w Głosie Wielkopolskim, wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wszczął postępowanie wyjaśniające. - Informacja o wydarzeniu była dla mnie bulwersująca. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca i zrobimy wszystko, aby nie tylko wyjaśnić tę sprawę, ale i zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. Będę tę kwestię monitorował osobiście - zapowiada Zbigniew Hoffmann.

Nie ma zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce - uspokaja wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. To efekt doniesień medialnych związanych z komunikatem marszałka województwa wielkopolskiego w tej sprawie.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego na bieżąco monitoruje stan zagrożeń na terenie województwa związanych z występowaniem w ostatnich dniach niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zgodnie z raportami, które trafiły do wojewody, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1.297 interwencji dotyczących zalanych piwnic i posesji oraz zdarzeń związanych z wiatrołomami. Skutków negatywnych warunków meteorologicznych doświadczają głównie osoby prywatne.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe