Informacje prasowe

W nawiązaniu do informacji zawartych w dzisiejszym artykule pt. Mężczyzna zmarł na zawał „zgodnie z procedurami” opublikowanym w Głosie Wielkopolskim, wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wszczął postępowanie wyjaśniające. - Informacja o wydarzeniu była dla mnie bulwersująca. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca i zrobimy wszystko, aby nie tylko wyjaśnić tę sprawę, ale i zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości. Będę tę kwestię monitorował osobiście - zapowiada Zbigniew Hoffmann.

Nie ma zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce - uspokaja wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. To efekt doniesień medialnych związanych z komunikatem marszałka województwa wielkopolskiego w tej sprawie.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego na bieżąco monitoruje stan zagrożeń na terenie województwa związanych z występowaniem w ostatnich dniach niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zgodnie z raportami, które trafiły do wojewody, Państwowa Straż Pożarna odnotowała 1.297 interwencji dotyczących zalanych piwnic i posesji oraz zdarzeń związanych z wiatrołomami. Skutków negatywnych warunków meteorologicznych doświadczają głównie osoby prywatne.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), wystąpił w dniu 8 lipca 2016 r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pana Jacka Szera o wyrażenie zgody na odwołanie Pana Tomasza Buczkowskiego ze stanowiska Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe