Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z przedłużającą się budową drogi S5 w gminie Stęszew, prowadził rozmowy z GDDKiA w Poznaniu o możliwościach rozwiązania tej uciążliwej sytuacji i przyśpieszenia prac budowlanych. Wojewoda polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego pilne przeprowadzenie kontroli na budowie węzła w celu oceny stanu zaawansowania i prawidłowości wykonania robót.

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o powołaniu zespołu, który opracuje „program naprawczy” w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych odbywających się na INEA Stadionie. W skład zespołu wejdzie prezes zarządu Lech Poznań oraz służby mundurowe.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 maja br. powołał Waldemara Kołaskiego na stanowisko wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do konkursu na dofinansowanie projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa" otrzymają wsparcie.

Strony