Informacje prasowe

Do 2 września br. samorządy mogły samodzielnie dokonywać zmian w nazwach ulic propagujących ustroje totalitarne, m.in. komunizm. W przypadku, gdy samorząd nazwy nie zmienił, ten obowiązek przechodzi na wojewodów, którzy do 2 grudnia br. będą wydawać zarządzenia zastępcze. Wojewoda Zbigniew Hoffmann powołał zespół, który zweryfikował wszystkie nazwy ulic w Wielkopolsce.

Film dokumentalny, spoty reklamowe o Powstaniu Wielkopolskim oraz wystawa "Działyńscy i Zamoyscy - wielkopolskie rody w walce o niepodległość" to trzy spośród 25 projektów z całego kraju, zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021. Zgłoszone przez wojewodów projekty uzyskały pozytywną ocenę komisji konkursowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał dziś kolejną transzę pomocy finansowej dla rodzin, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach. 794 tysiące złotych przeznaczone zostaną na 107 zasiłków. To pieniądze na zabezpieczenie i niezbędne naprawy w miejscach szczególnie dotkniętych kataklizmem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał na rzecz Miasta Poznania nieruchomość Skarbu Państwa położoną nad Jeziorem Kierskim o wartości 29,5 mln zł. Wojewoda oczekuje, by niemal 10 ha terenów, które przekazał miastu, zostało przeznaczone na turystykę, sport i rekreację.

Od 28 sierpnia do 8 września żołnierze między innymi 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk będą usuwali skutki nawałnicy w Jaraczewie (pow. jarociński). W ubiegłym tygodniu burmistrz Jaraczewa zwrócił się z wnioskiem o wsparcie do wojewody wielkopolskiego. W piątek, 25 sierpnia, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zaakceptował wniosek wojewody Zbigniewa Hoffmanna.

Strony