Informacje prasowe

Od kilku dni każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona we wszystkich województwach. Interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Od 1 października br. w Wielkopolsce uruchomione zostaną 2 nowe zespoły ratownictwa medycznego. Jeden w Poznaniu, kolejny w Gnieźnie. To efekt zatwierdzenia przez ministra zdrowia „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec sposobu manifestowania swoich poglądów przez część uczestników poznańskiego „Czarnego protestu" zorganizowanego w dniu 3 października br.

Wojewoda wielkopolski jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym z niepokojem przyjął informację o planowanych przez lokalne samorządy działaniach związanych z udziałem pracowników tych jednostek w Ogólnopolskim Strajku Kobiet planowanym na 3 października 2016 roku. - Rolą samorządu jest realizacja zadań o charakterze lokalnym i dbanie o rozwój miasta lub gminy poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – ocenia wojewoda.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie odwołania złożonego przez spółkę SITA Zielona Energia Sp. z o.o. dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda wielkopolski uważa, że prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak, nie panuje nad prowadzonymi inwestycjami.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe