Informacje prasowe

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann przyjął 30 listopada 2016 r. Program współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na realizację programu Wielkopolski Urząd Wojewódzki planuje przeznaczyć niemal 3,8 mln zł.

Wojewoda wielkopolski odmówił ustalenia lokalizacji rozbudowy poznańskiego dworca według koncepcji Trigranit (Poznań Office Center I Sp. z o.o.). Zbigniew Hoffmann nie zgadza się na zaproponowaną przez inwestora koncepcję, zgodnie z którą na obsługę pasażerską ma zostać przeznaczone tylko 7,5 proc. powierzchni inwestycji. Wojewoda deklaruje, że będzie dążył do tego, by dworzec miał inny niż dotychczasowy kształt, ale głównym zadaniem budynku ma być obsługa pasażerów, a nie aspekt komercyjny.

W związku ze zmianami personalnymi w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera wojewoda wystosował zapytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia i władz Uniwersytetu Medycznego o przyczyny decyzji.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zapoznał się z przebiegiem postępowania prowadzanego przez inspekcję weterynaryjną w związku z ujawnieniem w jednej z wielkopolskich ferm drobiu bakterii salmonelli. Kontrola cały czas trwa.

28 października 2016 r. wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy  Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe