Informacje prasowe

Od 1 października br. w Wielkopolsce uruchomione zostaną 2 nowe zespoły ratownictwa medycznego. Jeden w Poznaniu, kolejny w Gnieźnie. To efekt zatwierdzenia przez ministra zdrowia „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec sposobu manifestowania swoich poglądów przez część uczestników poznańskiego „Czarnego protestu" zorganizowanego w dniu 3 października br.

Wojewoda wielkopolski jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym z niepokojem przyjął informację o planowanych przez lokalne samorządy działaniach związanych z udziałem pracowników tych jednostek w Ogólnopolskim Strajku Kobiet planowanym na 3 października 2016 roku. - Rolą samorządu jest realizacja zadań o charakterze lokalnym i dbanie o rozwój miasta lub gminy poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – ocenia wojewoda.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie odwołania złożonego przez spółkę SITA Zielona Energia Sp. z o.o. dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda wielkopolski uważa, że prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak, nie panuje nad prowadzonymi inwestycjami.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, jako w jedynym w kraju ośrodku szkoleniowym, prowadzone są szkolenia dla kandydatów na operatorów numeru alarmowego 112. Szkolenie przechodzą też już zatrudnieni operatorzy w ramach doskonalenia zawodowego. Tylko w 2016 roku systemem szkoleniowym objętych będzie 800 osób z całego kraju. Wielkopolski Urząd Wojewódzki planuje zatrudnić do końca roku prawie 40 operatorów.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe