Informacje prasowe

Od czwartku 7 kwietnia, czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Komisja powołana przez wojewodę rozdzieli środki w wysokości 500 tys zł. Formularze pobrać można w Punkcie Obsługi Klienta w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w delegaturach WUW oraz wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej urzędu. Wypełnione i podpisane wnioski można składać do 6 maja.

Trwa nabór do XVIII edycji programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”. Studenci, doktoranci i absolwenci wyższych uczelni mogą wysyłać zgłoszenia do 29 marca. Przygotowano dla nich łącznie 38 miejsc w 11 komórkach organizacyjnych.

Grypa jest pod kontrolą, a sytuacja epidemiologiczna województwa, tak jak w roku ubiegłym, nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców Wielkopolski. Takie wnioski przedstawili dziś wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi specjaliści i szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zakończył się nabór do programu Maluch - rządowego projektu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tegoroczną edycję przeznaczyło 151 mln zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 167 ofert w trzech modułach.

Od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 roku na terenie województwa wielkopolskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe