Informacje prasowe

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, działając w trybie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), wystąpił w dniu 8 lipca 2016 r. do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pana Jacka Szera o wyrażenie zgody na odwołanie Pana Tomasza Buczkowskiego ze stanowiska Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 czerwca 2016 r. w ramach kompetencji nadzorczych wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powierzenia p. Izabeli Grzybowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu wczorajszym (23 bm.), w ramach kompetencji nadzorczych, wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę p. Jackowi Profasce - Dyrektorowi Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann z niepokojem przyjął informację o faktycznym zawieszeniu działalności Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W ocenie wojewody wielkopolskiego zapewnienie ciągłości działania placówki leczniczej stanowi jeden z podstawowych obowiązków kierownictwa szpitala.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann poparł wniosek Rady Gminy Opatówek skierowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji o nadanie statusu miasta miejscowości Opatówek, położonej w powiecie kaliskim. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmie Rada Ministrów do końca lipca br.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe