Informacje prasowe

Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, podjął decyzję administracyjną o zamknięciu nielegalnej placówki w Wolicy (gm. Godziesze Wielkie).

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, zapoznał się z ustaleniami z kontroli budowy i wizji terenowej oraz harmonogramem inwestycji prowadzonej w rejonie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej. Wojewoda oczekuje od władz Poznania, że składane deklaracje dotyczące udrożnienia komunikacji w rejonie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej zostaną dotrzymane. Pozwolenie na użytkowanie spalarni zostało wydane.

Od kilku dni każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona we wszystkich województwach. Interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

Od 1 października br. w Wielkopolsce uruchomione zostaną 2 nowe zespoły ratownictwa medycznego. Jeden w Poznaniu, kolejny w Gnieźnie. To efekt zatwierdzenia przez ministra zdrowia „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".

Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec sposobu manifestowania swoich poglądów przez część uczestników poznańskiego „Czarnego protestu" zorganizowanego w dniu 3 października br.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe