Informacje prasowe

Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego i uruchomiony w ubiegłym roku program „Dobry start” okazał się strzałem w dziesiątkę. Skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni. Świadczenie – 300 zł na wyprawkę szkolną – trafiło w sumie do 4,4 mln uczniów.

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych nakłada na wojewodę obowiązek opieki nad mogiłami poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Odstrzał dzików – wyjaśnienia
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

19 grudnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Panią Marleną Maląg ze stanowiska Wicewojewody Wielkopolskiego i powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mroźna zima najbardziej dokucza bezdomnym, którzy w tym czasie szukają schronienia wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nocują na dworcach, w piwnicach, w parkach na ławkach. Niektórzy szukają pomocy, inni umierają z wyziębienia.

Strony