Informacje prasowe

W odpowiedzi na sygnały od przedstawicieli KGW chcących wziąć udział w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP , Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń do dnia 18 kwietnia br.

Remonty elewacji, prace restauratorskie ołtarza, ratunkowa konserwacja sarkofagu, renowacje instrumentu organowego i dzwonnicy - między innymi na te zadania przeznaczone zostaną fundusze z rozstrzygniętego przez resort kultury programu „Ochrona zabytków”. Na prace przy obiektach historycznych w Wielkopolsce zarezerwowano w sumie 27 dotacji.

Wojewoda wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach konkursu mogą być dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Ruszyła ankieta dla osób zainteresowanych inwestycją powstającą w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Na pytania w niej zawarte można odpowiedzieć za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.wrzesnia.mdr.pl. We Wrześni przy ul. Bronisławy Śmidowicz trwa budowa 100 mieszkań. Planowanym terminem przekazania lokali do najmu jest pierwszy kwartał 2022 roku.

Strony