Informacje prasowe

Komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann koordynuje działania służb zajmujących się sprawą nielegalnego składowania odpadów na wyrobiskach pożwirowych w miejscowościach Przyjma i Depaula. Wojewoda skierował pisma do organów wydających decyzje z wnioskiem o wyjaśnienia. Zbigniew Hoffmann domaga się wyjaśnień między innymi od marszałka województwa, starosty konińskiego, burmistrza Goliny i dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Prace konserwatorskie przy kaplicy Serca Jezusowego w poznańskiej farze, ołtarz główny z kościoła z bazyliki Świętogórskiej w Gostyniu oraz obraz „Cud św. Wilhelma” autorstwa Adama Swacha z kościoła pocysterskiego w Lądzie nad Wartą - to tylko niektóre z zabytków, które otrzymają dofinansowanie. Propozycje wojewódzkiego konserwatora zabytków zatwierdził wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W związku z decyzją wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna trwa kontrola stanu wielkopolskich budynków. Do połowy maja sprawdzono prawie 700 mieszkań w 150 obiektach. W czerwcu zostanie sprawdzonych kolejnych 480 budynków. Tylko w samym Poznaniu do kontroli zostało wyznaczonych 100 najstarszych kamienic.

Dziś Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podtrzymał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który odmówił inwestorowi Wechta Sp. z o. o. pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego przy ul. Morzyczańskiej. Inwestor nie dopełnił między innymi obowiązku określonego w projekcie budowlanym wyznaczenia 140 miejsc parkingowych na wskazanej działce. Odrzucona została także przez Prezydenta Miasta Poznania propozycja, by sytuować część miejsc parkingowych przy ul. Zamenhoffa 133.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe