Zarządzenia zastępcze

Zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego (wydane od 31 października 2020 r.) w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego