Dyrektor generalny

Dyrektor Generalny Jacek Wiśniewski siedzi przy biurku przy komputerze w swoim gabinecie, patrzy na wsprost, ubrany w szary garnitur

22 stycznia 2024 r., Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk powołała Jacka Wiśniewskiego na stanowisko dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.


Jacek Wiśniewski ma wieloletnie doświadczenie administracyjne. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu w 1993 roku. Następnie pracował w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Pracę tam zakończył w 2018 roku na stanowisku dyrektora, w stopniu pułkownika. W latach 2003 – 2006 zarządzał działem organizacyjno-prawnym, a w okresie 2006 – 2007 realizował zadania także z zakresu organizacyjno-prawnego w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu. W latach 2018 – 2020 pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie na stanowisku dyrektora okręgowego. Zarządzał ponad 400-osobową załogą zorganizowaną w 15 działach, a w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Koszalinie 2500 funkcjonariuszami i pracownikami w 9 jednostkach organizacyjnych. Swoim doświadczeniem z zakresu praktycznego stosowania nauk penitencjarnych dzielił się również ze studentami resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Piotra Stępniaka, a także uczył w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.

W latach 2020-2022 był zatrudniony w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora ds. dostępności. Dotychczas realizował zadania dyrektora zarządzającego w firmie telekomunikacyjnej Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Uczestniczył w wielu kursach doskonalących sposoby zarządzania zespołami ludzkimi i podnoszących kwalifikacje menedżerskie, w tym m.in. szkolenie z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz współpracy z mediami. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim – Wydział Prawa Administracyjnego i Samorządowego oraz na Akademii Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie również ukończył Wyższy Kurs Obronny.


Dyrektor generalny: III p. 369 bud. A
tel.: 61 854 12 79
fax: 61 852 93 36
e-mail: sekretariat-dg@poznan.uw.gov.pl


Zadania

Dyrektor generalny urzędu realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej oraz organizuje funkcjonowanie w urzędzie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej.

Dyrektorowi generalnemu urzędu podlegają bezpośrednio:

  • Biuro Obsługi i Informatyki;
  • Biuro Organizacyjno-Administracyjne;
  • delegatury urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Dyrektorowi generalnemu urzędu bezpośrednio podlegają stanowiska: Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Danych Osobowych oraz doradca ds. etyki, którzy znajdują się w strukturze Biura Organizacyjno-Administracyjnego.

Status prawny dyrektora generalnego urzędu:

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 22.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.01.2024 - 07:01
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 24.01.2024 - 12:39