Koordynator do spraw dostępności

Z koordynatorem do spraw dostępności możesz kontaktować się w sprawach, które dotyczą dostępności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (urzędzie).

Koordynator do spraw dostępności odpowiada między innymi za:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd.
  2. Monitorowanie zapewnienia przez urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Sporządzanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędzie.

Dane do Koordynatora do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności w urzędzie jest pani Beata Goraj.

Możesz się kontaktować z Koordynatorem:

  1. Pod numerem telefonu: 61 854 1325
  2. Na e-mail: dostepnosc@poznan.uw.gov.pl
Autor: Beata Goraj
Data utworzenia: 13.02.2024
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.02.2024 - 14:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.02.2024 - 14:31