150 mln zł na rozwój Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Treść archiwalna

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu po raz kolejny jest beneficjentem rządowego dofinansowania. Placówka otrzyma ponad 150 mln zł w ramach konkursu z Funduszu Medycznego z subfunduszu infrastruktury strategicznej na wsparcie szpitali onkologicznych na projekt OnkoPlus - rozwój Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Inwestycja będzie realizowana w latach 2024 – 2027.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu to jeden z największych ośrodków medycznych w Polsce i największy szpital w Wielkopolsce - rocznie wykonuje ponad 16 tys. zabiegów operacyjnych. Udziela kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii, tj. leczenie chirurgiczne, chemioterapia lub programy lekowe oraz teleradioterapia.

– Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu odgrywa kluczową rolę w wielkopolskiej służbie zdrowia. Przekazane dziś dofinansowanie to zapewnienie kompleksowości leczenia pacjentów onkologicznych w jednym miejscu – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. – To kolejne znaczące wsparcie ze strony rządu dla wielkopolskiej opieki zdrowotnej, a tym samym dla wielkopolskich pacjentów, dla których unowocześnianie wielkopolskich szpitali wiąże się z jak najlepszymi warunkami leczenia i poprawą ich komfortu oraz bezpieczeństwa – dodaje.

Dofinansowanie z Funduszu Medycznego pozwoli na utworzenie jedynego w Wielkopolsce ośrodka prowadzącego kompleksowe leczenie onkologiczne z wykorzystaniem wszystkich form terapii: zabiegowej, chemioterapii, medycyny nuklearnej oraz radioterapii. W ramach dotacji wybudowany oraz wyposażony zostanie nowy budynek, w którym przewiduje się przede wszystkim przestrzeń dedykowaną na radioterapię oraz cele działalności ambulatoryjnej. Rozbudowany zostanie również Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku i Działu Diagnostyki Obrazowej. Modernizację przejdzie także Oddział Chirurgii Naczyniowej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które dodatkowo zostaną doposażone. Projekt zakłada również budowę nowej przestrzeni dedykowanej na rejestrację, poczekalnię i punkt pobrań krwi i materiałów do badań. Przekazane przez resort zdrowia środki pozwolą również na zakup aparatu do pozytonowej tomografii PET/CT.

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP we współpracy z Ministrem Zdrowia. Jego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz jest finansowany ze środków publicznych w łącznej wysokości ok. 40 mld zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2021-2029.

W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze:

  • subfundusz infrastruktury strategicznej,
  • subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych,
  • subfundusz rozwoju profilaktyki,
  • subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

W ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej realizowane są działania mające na celu poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę strategiczną ochrony zdrowia. Wsparcie kierowane jest do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych, pełniących w systemie rolę strategiczną, tj. zakwalifikowanych do najwyższych poziomów tzw. sieci szpitali: szpitale onkologiczne, pediatryczne, pulmonologiczne, ogólnopolskie.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 17.11.2023
Osoba publikująca: Karina Antczak
Data publikacji: 12.10.2023 - 08:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2024 - 12:24