Organizacja Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz)

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach opracowana została "Instrukcja planowania, organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych". 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 854 99 62

Autor: Rafał Wojciechowski
Data utworzenia: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2021 - 14:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.09.2023 - 13:27