Wojewódzki plan działań na wypadek wystąpienia epidemii

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. u. z 2018, poz. 151),  wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii.

Plan jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej. Ww podmioty na pisemne żądanie wojewody, przekazują dane oraz informacje niezbędne do sporządzenia planu, dotyczące w szczególności:

  1. wykazu i rozmieszczenia na obszarze województwa zakładów leczniczych podmiotu leczniczego i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,
  2. imiennych list osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.
Autor: Agata Goździewińska
Data utworzenia: 10.04.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.04.2018 - 09:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.03.2024 - 11:41