Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2022 rok dostępne na platformie internetowej

Analizy za kolejny rok są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (https://basiw.mz.gov.pl).

Podobnie jak w latach poprzednich, dane zostały opublikowane wyłącznie w aplikacji webowej. Celem prezentacji analiz w takiej formie jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Dzięki temu jest możliwość  porównywania poszczególnych elementów systemu poprzez zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń.

Poszczególne części mapy

 1. Analiza demograficzna https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/demografia/
 2. Analiza epidemiologiczna: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/epidemiol...
 3. Prognoza epidemiologiczna: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/prognoza-...  
 4. Czynniki ryzyka i profilaktyka: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-...
 5. Podstawowa opieka zdrowotna: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/podstawow...
 6. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/ambulator...
 7. Leczenie szpitalne: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/leczenie-...
 8. Kolejki: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/kolejki/
 9. Programy lekowe: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/programy-...
 10. Wybrane zakażenia szpitalne i ich powikłania: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/wybrane-z...
 11. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/opieka-ps...
 12. Rehabilitacja: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/rehabilit...
 13. Opieka długoterminowa: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/opieka-dl...
 14. Opieka paliatywno-hospicyjna: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/opieka-pa...
 15. Ratownictwo medyczne: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/ratownict...
 16. Kadry medyczne: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/kadry-med...
 17. Łóżka i obłożenie: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/lozka-i-o...
 18. Sprzęt medyczny: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/sprzet-me...
 19. Absencje chorobowe: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/absencje-...
 20. Dodatkowe analizy: https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/dodatkowe...

Mapa potrzeb zdrowotnych tworzona jest na podstawie:

 1. Art. 95a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2561 z pózn. zm.)
 2. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2021 r. poz. 69)

Opracowanie map zostało przeprowadzone w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 17.01.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2023 - 13:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.02.2024 - 10:56