Akcja Zima - Pomoc osobom w kryzysie bezdomności

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu.

Wzorem lat ubiegłych na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima, od 27 października 2023 roku umieszczany będzie wykaz placówek noclegowych tj.: schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi oraz aktualizowaną, w zależności od potrzeb, liczbą wolnych miejsc w każdej placówce.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom w kryzysie bezdomności udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 29 marca br., dysponują 195 wolnymi miejscami.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się w pliku pdf poniżej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Autor: Jacek Mruczyk, Barbara Barczyk
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.01.2024 - 12:51
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.03.2024 - 10:14