Archiwum kontroli prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną w Poznaniu