Archiwum przetargów - 2023

Status Nazwa
zakończony Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur WUW
zakończony Dostawa papieru ksero dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile na rok 2024 i 2025 z możliwością ...
zakończony Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ich dzieci oraz osób towarzyszących
zakończony Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie
zakończony Dostawa 36 sztuk skanerów, 38 sztuk drukarek etykiet i 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją WUWeu poprzez konserwację oprogramowania OfficeObjects® Document Manager w wersji 4.8 i OfficeObjects® Service Broker w wersji 3.1
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa 3 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie powtórzone

Pages