Archiwum przetargów - 2021

Status Nazwa
zakończony Budowa sieci strukturalnej na potrzeby uruchomienia sieci WiFi oraz budowa punktów PEL na potrzeby wydruku kroczącego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie
zakończony Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” instalacji klimatyzacji II piętra budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu wraz z konserwacją, przeglądami i serwisem w okresie gwarancji
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
zakończony Dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One do pracy biurowej z systemem operacyjnym – postępowanie II
zakończony Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – postępowanie IV
zakończony Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturach, z możliwością składnia ofert częściowych – postępowanie III
zakończony Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Koninie i Kaliszu

Pages