Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
15.02.2018 - 08:14 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - pobyt - regulacje prawne. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 08:10 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - pobyt - regulacje prawne. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 08:02 strona: zaktualizowano Połączenie z rodziną. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 08:01 strona: zaktualizowano Połączenie z rodziną. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:38 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:37 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:37 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:36 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:36 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
15.02.2018 - 07:18 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 15:08 oferta_pracy: dodano 25/18. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 15:07 strona: zaktualizowano Opracowanie projektu systemu masztowego na potrzeby systemu łączności radiowej. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 15:02 strona: zaktualizowano Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:54 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:52 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:44 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:42 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:37 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:28 strona: zaktualizowano Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Barbara Pietrzyk
14.02.2018 - 14:17 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk

Strony