Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
29.05.2017 - 09:29 strona: zaktualizowano For foreigners. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:29 strona: zaktualizowano Przedłużenie zezwolenia na pracę. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:28 strona: zaktualizowano Karta Polaka - świadczenie pieniężne. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:27 strona: zaktualizowano Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:26 strona: zaktualizowano Zezwolenie na pobyt stały. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:26 strona: zaktualizowano Pobyt stały - Karta Polaka. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:25 strona: zaktualizowano ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:25 strona: zaktualizowano For foreigners. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:25 strona: zaktualizowano Etrangers. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:24 strona: zaktualizowano Иностранцы. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:24 strona: zaktualizowano ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:23 strona: zaktualizowano For foreigners. Dawid Politowski
29.05.2017 - 09:21 strona: zaktualizowano Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:20 strona: zaktualizowano Od 15 listopada 2016 r. zmiana formuły udzielania informacji w sprawach cudzoziemców. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:19 strona: zaktualizowano Informacje ogólne. Karina Michalak
29.05.2017 - 09:00 wydarzenie: zaktualizowano Jubileusz działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Anna Czuchra
29.05.2017 - 08:35 wydarzenie: zaktualizowano Życzenia Wojewody Wielkopolskiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Anna Czuchra
29.05.2017 - 07:53 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury i Rolnictwa. Dawid Politowski
29.05.2017 - 07:24 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 2. [poz. 101-200]. Dawid Politowski
29.05.2017 - 07:22 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 3. [poz. 201-227]. Dawid Politowski

Strony