Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
24.11.2017 - 08:23 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Wielkopolskiego, przeznaczoną na cele rozbudowy drogi .... Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 15:02 oferta_pracy: dodano 141/17. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 15:02 oferta_pracy: dodano 140/17. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 15:01 oferta_pracy: zaktualizowano 138/17. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 15:01 oferta_pracy: dodano 139/17. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 15:00 oferta_pracy: dodano 138/17. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 14:08 strona: dodano Modernizacja linii kolejowej Wronki-Dobiegniew. Anna Czuchra
23.11.2017 - 12:57 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 5. [poz. 401-469]. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 12:55 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 5. [poz. 401-469]. Karina Michalak
23.11.2017 - 12:50 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji o stanie spraw. Dawid Politowski
23.11.2017 - 12:17 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. o uzupełnieniu materiału dowodowego o operat szacunkowy z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji ... Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 11:49 przetarg: zaktualizowano Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:57 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat gostyński - od 23.11.2017 do 13.12.2017. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:30 kontrole: zaktualizowano Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2017 roku, cz. 5. [poz. 401-456]. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:26 strona: przywrócono wersję 27433 węzła Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:26 strona: przywrócono wersję 27432 węzła Uznanie za obywatela polskiego. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:24 strona: zaktualizowano Uznanie za obywatela polskiego. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:24 strona: zaktualizowano Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:23 strona: zaktualizowano Nadanie obywatelstwa polskiego. Barbara Pietrzyk
23.11.2017 - 10:21 strona: zaktualizowano Obywatelstwo. Barbara Pietrzyk

Strony