Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
24.03.2017 - 07:42 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2017 r. zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegających na przebudowie .... Barbara Pietrzyk
24.03.2017 - 07:42 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2017 r. zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegających na przebudowie .... Barbara Pietrzyk
24.03.2017 - 07:29 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr 63/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowędla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu krzyżowanego, .... Barbara Pietrzyk
24.03.2017 - 07:29 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr 63/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowędla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu krzyżowanego, .... Barbara Pietrzyk
24.03.2017 - 07:27 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr 63/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowędla inwestycji polegającej na przebudowie obiektu krzyżowanego, .... Barbara Pietrzyk
24.03.2017 - 07:25 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji nr 64/17 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą: przebudowę obiektów krzyżowanych, realizowanych w ramach .... Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 15:31 strona: zaktualizowano Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 15:29 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Szadek i Przedzeń z przyłączeniem do Plewni, .... Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 15:27 strona: zaktualizowano Komisje, rady i zespoły. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 15:27 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 124/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do spraw kwalifikacji ofert programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 14:58 wydarzenie: zaktualizowano Rozmawiali z wojewodą o mediach. Anna Czuchra
23.03.2017 - 14:56 wydarzenie: zaktualizowano Rozmawiali z wojewodą o mediach. Anna Czuchra
23.03.2017 - 14:55 wydarzenie: zaktualizowano Rozmawiali z wojewodą o mediach. Anna Czuchra
23.03.2017 - 14:50 wydarzenie: zaktualizowano Rozmawiali z wojewodą o mediach. Anna Czuchra
23.03.2017 - 14:48 wydarzenie: dodano Rozmawiali z wojewodą o mediach. Anna Czuchra
23.03.2017 - 14:28 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 14:26 strona: dodano Konkurs na wsparcie działań HIV, AIDS. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 14:23 strona: dodano Konkurs na wsparcie badań testowych HIV. Barbara Pietrzyk
23.03.2017 - 14:12 wydarzenie: dodano Narada wojewodów. Anna Czuchra
23.03.2017 - 13:04 strona: zaktualizowano Obszar wsparcia rodziny. Barbara Pietrzyk

Strony