Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
22.05.2018 - 11:52 strona: zaktualizowano Karty usług. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:48 strona: zaktualizowano Wyznania religijne - zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:46 strona: zaktualizowano Dowody osobiste. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:45 strona: zaktualizowano Ewidencja ludności. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:44 strona: zaktualizowano Ewidencja ludności. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:42 strona: zaktualizowano Obywatelstwo. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:38 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - Zatrudnienie - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:37 strona: zaktualizowano Informacje ogólne. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:36 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:31 strona: zaktualizowano Cudzoziemcy - formularze do pobrania. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:30 strona: zaktualizowano Informacje ogólne. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:29 strona: zaktualizowano Składanie wniosków i wydawanie paszportów. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:29 strona: zaktualizowano Składanie wniosków i wydawanie paszportów. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:27 strona: zaktualizowano Paszporty - wnioski. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:26 strona: zaktualizowano Paszporty - ważne informacje. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:25 strona: zaktualizowano Karty usług. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:24 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:20 strona: zaktualizowano Biuro Organizacyjno-Administracyjne. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:17 strona: zaktualizowano Dostęp do informacji. Barbara Pietrzyk
22.05.2018 - 11:17 strona: zaktualizowano Ponowne wykorzystywanie. Barbara Pietrzyk

Strony