Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 17.10.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
11/18 22.01.2018 Plik Referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/18 01.02.2018 Pobierz
10/18 19.01.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 10/18 29.01.2018 Pobierz
9/18 19.01.2018 Plik starszy inspektor do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 9/18 29.01.2018 Pobierz
8/18 19.01.2018 Plik referent prawny do spraw: orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 8/18 29.01.2018 Pobierz
7/18 18.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/18 29.01.2018 Pobierz
6/18 18.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/18 29.01.2018 Pobierz
5/18 18.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 5/18 29.01.2018 Pobierz
4/18 11.01.2018 Plik specjalista do spraw: weryfikacji oraz uzgodnień ewidencji księgowej z dokumentami finansowo-księgowymi oraz sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 4/18 22.01.2018 Pobierz
3/18 11.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 3/18 22.01.2018 Pobierz
2/18 11.01.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 2/18 22.01.2018 Pobierz

Strony