Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 14.12.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
46/18 21.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 46/18 03.04.2018 Pobierz
45/18 14.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 45/18 20.03.2018 Pobierz
44/18 14.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 44/18 26.03.2018 Pobierz
43/18 14.03.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 43/18 26.03.2018 Pobierz
42/18 12.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 42/18 22.03.2018 Pobierz
41/18 12.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji budżetu i obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 41/18 22.03.2018 Pobierz
40/18 08.03.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru i kontroli świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 40/18 19.03.2018 Pobierz
39/18 08.03.2018 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 39/18 19.03.2018 Pobierz
36/18 06.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 36/18 15.03.2018 Pobierz
38/18 05.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli zewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 38/18 15.03.2018 Pobierz

Strony