Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 18.10.2018
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
50/18 22.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 50/18 03.04.2018 Pobierz
49/18 22.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 49/18 03.04.2018 Pobierz
48/18 22.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 48/18 03.04.2018 Pobierz
47/18 22.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 47/18 03.04.2018 Pobierz
46/18 21.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 46/18 03.04.2018 Pobierz
45/18 14.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 45/18 20.03.2018 Pobierz
44/18 14.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 44/18 26.03.2018 Pobierz
43/18 14.03.2018 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 43/18 26.03.2018 Pobierz
42/18 12.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 42/18 22.03.2018 Pobierz
41/18 12.03.2018 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji budżetu i obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 41/18 22.03.2018 Pobierz

Strony