Należności cywilno-prawne

Udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa, do których uprawniony jest Wojewoda Wielkopolski na mocy art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

Ulgi na wniosek dłużnika

rok data umowy strona umowy kwota przedmiot umowy de minimis (zł) de minimis (€)
2019 24.04.2019 osoba prawna Sp.z o.o. 29 036,61 rozłożenie na raty 2 386,26 555,60
18.04.2019 osoba fizyczna 52,21 umorzenie 0,00 0,00
21.03.2019 osoba fizyczna 643,94 rozłożenie na raty 0,00 0,00
26.02.2019 osoba fizyczna 10 343,70 rozłożenie na raty 0,00 0,00
24.01.2019 osoba prawna S.A. 234 468,46 odroczenie terminu płatności 9 273,93 2 159,64
2018 06.12.2018 osoba prawna Sp. z o.o. 868 627,38 rozłożenie na raty 86 552,54 20 166,50
30.11.2018 osoba prawna S.A. 2 242 374,42 odroczenie terminu płatności 320 556,15 74 714,75

 

Umorzenia z urzędu

rok data podmiot wierzyciel kwota forma
2019 08.05.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 986,34 oświadczenie woli
29.04.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Wągrowiecki 6 500,18 oświadczenie woli
18.02.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 5 710,21 oświadczenie woli
Autor: Katarzyna Rupiewicz
Data utworzenia: 24.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.05.2019 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2019 - 11:03