Dziennik nr 74 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2010 r.

Nr 74

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1489

nr XXXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2010

 
1490

nr XXVI/153/09 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2010 rok

 
1491

nr XXXVIII/289/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wolsztyn na 2010 rok

 
1492

nr XLII/288/2010 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2010 r.. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w północnej części Doliny Noteci

 
1493

Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej dla działek o nr ewid.: 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21

 
1494

Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew.: 785/1 i 786/3

 
1495

Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nazw ulic w Golęczewie

 
1496

nr LXVII/915/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Park II" w Poznaniu

 
1497

nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Białośliwie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Białośliwiu prowadzonym przez Gminę Białośliwie

 
1498

nr XXXIX/200/10 Rady Gminy Białośliwie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania, przyznawania nagród oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białośliwie

 
1499

nr I/1/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec

 
1500

nr 385/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

 
1501

nr 392/XLV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Śrem

 
1502

nr XXXIX/263/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szydłowo

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1503

nr KN.I-3.0911-50/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2010 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/280/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki - etap Ia

 


KOMUNIKATY STAROSTY

 
1504

komunikat Starosty Wolsztyńskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2010

 
1505

komunikat Starosty Wolsztyńskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2010

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 21:28