Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
27.06.2022 - 16:43 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem. Dyżurny CZK
27.06.2022 - 15:00 zapytanie_ofertowe: updated Zakup 40 szt. 12 miesięcznych subskrypcji Microsoft Office 365 Enterprise E3 User MS Online Services. Karina Michalak
27.06.2022 - 13:25 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie susza hydrologiczna zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru. Dyżurny CZK
27.06.2022 - 13:21 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie susza hydrologiczna Noteć środkowa. Dyżurny CZK
27.06.2022 - 12:59 komunikat_ostrzegawczy: added susza hydrologiczna Noteć środkowa. Dyżurny CZK
27.06.2022 - 11:35 zapytanie_ofertowe: updated Uruchomienie łączy SIP TRUNK obsługujących centralę telefoniczną VoIP na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu . Karina Michalak
27.06.2022 - 09:52 strona: updated Komunikacja. Karina Michalak
27.06.2022 - 09:22 zarzadzenie: updated Zarządzenie nr 312/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. Dawid Politowski
27.06.2022 - 09:22 komisja_rada_zespol: updated Rada do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. Dawid Politowski
27.06.2022 - 09:21 zarzadzenie: updated Zarządzenie nr 312/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. Dawid Politowski
27.06.2022 - 09:20 zarzadzenie: added Zarządzenie nr 312/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim. Dawid Politowski
27.06.2022 - 09:15 strona: updated Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy. Dawid Politowski
25.06.2022 - 13:03 komunikat_ostrzegawczy: updated Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. Dyżurny CZK
25.06.2022 - 12:54 komunikat_ostrzegawczy: added Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. Dyżurny CZK
24.06.2022 - 15:00 zgloszenie_budowlane: added Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn90, działka nr ewid. 43/2, obręb 0020 Skrzynki, jedn. ewid. 302109_5 Kórnik. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:32 zgloszenie_budowlane: added Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV do zasilania monitoringu w m. Miękowo, Owińska, Bolechowo, działki nr ewid.: 203/2, 315/1, obręb 0010 Owińska, jedn. ewid. 302104_2 Czerwonak”. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:30 zgloszenie_budowlane: updated Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn,. Dawid Politowski
24.06.2022 - 14:29 zgloszenie_budowlane: updated Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn, jedn. ewid. 301204_4 Krotoszyn ". Grażyna Kaznowska
24.06.2022 - 14:27 zgloszenie_budowlane: added Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr ewid. 8002/5, 35, obręb 0020 Smoszew, jedn. ewid. 301204_5 Krotoszyn, dz. nr ewid. 3407/1, obręb 0001 Krotoszyn, jedn. ewid. 301204_4 Krotoszyn", . Grażyna Kaznowska
24.06.2022 - 14:17 komisja_rada_zespol: updated Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan. Dawid Politowski

Pages