Petycje 2017

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2017

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1 29.03.2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NON"

O przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszania do szczepień zdrowych osób

 Treść petycji

zakończono 26 kwietnia 2017 r.
 

do 12 maja 2017 r.
 Odpowiedź na petycję PS-IV.142.1.2017.5

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.04.2017 - 09:14