Petycje 2017

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2017

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1 29.03.2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NON"

O przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszania do szczepień zdrowych osób

 Treść petycji

zakończono 26.12.2017 r.
 

do 12 maja 2017 r.
 Odpowiedź na petycję PS-IV.142.1.2017.5

2 28.11.2017 r. Katarzyna R.
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. ulepszenia jednostek ratunkowych
 Treść petycji
zakończono 5.12.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 Odpowiedź na petycję
3 04.12.2017 r. Katarzyna R.
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. operatorów 112
 Treść petycji
zakończono 05.12.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 Odpowiedź na petycję
4 29.11.2017 r. Katarzyna R.
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. Wojewodzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego
 Treść petycji
zakończono 11.12.2017 r.  Odpowiedź na petycję
5 29.11.2017 r. Katarzyna R.
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. wykazywania na „mapach samorządowych” zakresu informacji wymienionych w tej petycji
 Treść petycji
Zakończono 5.02.2018 r.

Przekazano wg właściwości do
Ministra Infrastruktury
 Pismo do Ministra Infrastruktury
oraz
Ministra Inwestycji i Rozwoju
 Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju
 

6 23.11.2017 r. Jakub Ryfa Petycja ws. nazwy ulicy Mariana Chwiałkowskiego
 Treść petycji
zakończono 01.12.2017 r.  Odpowiedź na petycję
7 04.12.2017 r. Piotr Stopa i Obywatele

Petycja ws. zmiany nazwy ulicy 23 Lutego na ul. Lecha Kaczyńskiego
 Treść petycji

zakończono 11.01.2018 r.  Odpowiedź na petycję
8 20.12.2017 r. Marcin Biel Radny Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną Petycja ws. zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia na ul. Stanisława Janickiego
 Petycja ws. zmiany nazwy ulicy
zakończono 11.01.2018 r.  Odpowiedź na petycję
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 10:06