Patronaty 2018

Patronaty/Komitety Honorowe Wojewody Wielkopolskiego 2018

Marzec
Data Nazwa przedsięwzięcia Organizator
  Konkurs plastyczny: Sprzęt i sposoby używane podczas ratowania życia Klub Honorowych Dawców Krwi „Nieobojętni Rh”
4 marca Obchody ku czci św. Kazimierza Królewicza – KAZIUK 2018 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Oddział w Poznaniu
5 marca ART OF PACKAGING European Media Group Sp. z o.o. Print &Publishing
7 marca IX Wojewódzki konkurs recytatorski: Poznańskie dziewiątki – Kto Ty jesteś…? IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
9 marca VI Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
12 marca 10 Tydzień Mózgu Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Genetyki Człowieka PAN
13 marca Konkurs: Poznań na osi czasu – spojrzenie okiem impresjonisty XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
15 marca Konferencja naukowa: Programy i metody wspomagające rehabilitację i egzystencję osób z niepełnosprawnościami Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
19 marca VI Wielkopolski Konkurs Historyczny: Marszałek Józef Piłsudski Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
23-25 marca XVII Poznańskie Targi Książki – PEGAZIK Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
25 marca X Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych Gmina Rokietnica
Luty
Data Nazwa przedsięwzięcia Organizator
26 lutego Koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności Drużyny Szpiku Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
Debata: Kogeneracja – czyste powietrze dla miast Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Autor: Anna Jost-Prześlakowska
Data utworzenia: 22.02.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.02.2018 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.03.2018 - 10:45