Patronaty 2013

 • 30-lecie Zespołu Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - organizator: Zespół Tańca Ludowego „Poznań” Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • 90-lecie Automobilklubu Wielkopolski – Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu
 • 100. rocznica powstania 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.– organizator: 2 Poznańska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
 • 100-lecie Klubu Sportowego w Gołańczy - organizator: Klub Sportowy w Gołańczy
 • 200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego – organizator: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • I Bieg Powstańców Wielkopolskich – organizator: Poland Running Academy w Poznaniu
 • V Rajd Obronny „Puszcza” – organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu
 • VII Kongres Top Medical Trends – organizator: Termedia sp. z o.o w Poznaniu
 • XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego – organizator: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • XII Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży – organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
 • XIII Kongres Medycyny Rodzinnej – organizator: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
 • XIV Konkurs Recytatorski o Laur Kornela Makuszyńskiego – organizator: Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie
 • Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner – organizator: Fundacja Gospodarcza Euro-Partner w Kielcach
 • Kaziuk 2013 – organizator: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu
 • koncert charytatywny pt. „American Dream” – organizator: II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • konferencja pt. „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym” – organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
 • konferencja pt. „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia” – organizator: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Koniński Kongres Kobiet – organizator: Starostwo Powiatowe w Koninie
 • Noc Kupały 2013  – organizator: Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS w Poznaniu
 • Poznański Festiwal Fantastyki PYRKON 2013 – organizator: Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” w Poznaniu
 • Rzetelni w Biznesie – organizator: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług w Warszawie
 • Studencki Nobel 2013 – organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wielkie Korepetycje z Historii – organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 5. Tydzień Mózgu w Poznaniu - organizator: Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
 • Wojewódzkie Uroczystości 165. Rocznicy Wielkopolskiej „Wiosny Ludów” 1848 r. – organizator: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
 • Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2013 – organizator: Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Poznaniu
 • II Dni Pracy Organicznej - organizator: Unia Wielkopolan
 • 34. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2013 – organizator: Koniński Dom Kultury
 • Międzynarodowy Festyn Integracyjny Poznań 2013 „Dzieci – Dzieciom” – organizator: Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu
 • Gra miejska pn. „Tożsamość Europeana” – organizator: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu
 • Konferencja pt. „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” - organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Konferencja pn. „Od emptio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży” – organizator: „Bona Fides” Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Studentów UAM
 • Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej” – organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Konferencja pn. „Prawo antydyskryminacyjne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – organizator: Koło Naukowe Praw Człowieka HUMANITAS na Wydziale Prawa i Administracji UAM
 • VIII Wielkopolska Edycja Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze 2013 – organizator: Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Majówka w Botaniku – organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO – organizator: Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wielkopolska
 • XIX Święto Pieczarki – organizator: Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie
 • Turniej w Koszykówkę „Streetball Turek 2013” – organizator: Stowarzyszenie „Streetball Turek”
 • Wielkanocna Zbiórka Żywności – organizator: Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu
 • III Wielkopolski Zlot Wędrowników – organizator: Chorągiew Wielkopolska ZHP
 • Wielkopolskie Targi Rolnicze i XIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych – organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 • Wystawa fotograficzna pt. „NADzwyczajne ŻYCIE” - organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna
 • 50-lecie Fizjoterapii w Polsce oraz 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – organizator: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 • 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej – organizator: Hufiec ZHP Jarocin
 • 100-lecie Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu – organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • 49. Cross Ostrzeszowski – organizator: Stowarzyszenie Crossy Ostrzeszowskie
 • Konferencja pt. „Towards a new RNA world” organizowana dla uczczenia 25. rocznicy powstania Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • 40. Mistrzostwa Europy Juniorów w Pływaniu – Poznań 2013 – organizator: Polski Związek Pływacki
 • Puchar Świata w Sprincie Kajakowym, Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w Sprincie Kajakowym oraz Mistrzostwa Europy w Kajak Polo – organizator: Polski Związek Kajakowy
 • Fundacja Sztandaru dla Izby Celnej w Poznaniu – organizator: Izba Celna w Poznaniu
 • 65. rocznica powstania państwa Izrael – organizator: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań
 • IV Polski Kongres Genetyki – organizator: Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • Mięsna Arena – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – organizator: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Pile
 • Harcerska Wyprawa Rowerowa „Oslo13” – organizator: Mateusz Antolczyk
 • VII Zjazd Lekarzy Ziemi Konińskiej i II Sesja Pielęgniarek i Położnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – organizator: Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Koninie
 • XLII Zjazd Fizyków Polskich – organizator: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • V Weekend Forteczny i XII Luboński Rajd Rowerowo-Pieszy „Śladami Historii” – organizator: Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia
 • XXX Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie Ziemnym – organizator: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu
 • Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix” i Dni Wierzbinka –  organizator: Gmina Wierzbinek
 • 100-lecie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej – organizator: Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu
 • Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie O-125, Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie OSY-400 i Międzynarodowe Zawody Motorowodne w klasach S-550, JT-250, GT-30 – organizator: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski w Chodzieży
 • 9. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Bezpieczny Świat. Zrozumienie – Zaufanie – Odpowiedzialność” i Walne Zgromadzenie Societas Humboldtiana Polonorum– organizator: Politechnika Poznańska
 • Poznań Triathlon 2013 – organizator: Urząd Miasta Poznania
 • XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego – organizator: Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Poznaniu
 • Konferencja pn. „Bilans energetyczny Polski – stan obecny i perspektywy” – organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu
 • XXIV Dni Łazarza – organizator: Klub Osiedlowy „Krąg” Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu
 • VII Festiwal Sztuki Ludowej – organizator: Towarzystwo „Poligrodzianie” w Przeźmierowie
 • XVIII Wielkopolski Piknik Sołtysów – organizator: Wydawnictwo „Przegląd Koniński”
 • Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć – organizator: Gmina Rokietnica
 • II Kajakowy Patrol Św. Franciszka – organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
 • Eliminacje Wojewódzkie XX finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Kampania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – organizator: Fundacja Nasza Ziemia w Warszawie
 • 80-lecie Jacht Klubu Wielkopolski – organizator: Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu
 • 150. rocznica Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej – organizator: Urząd Miejski w Koninie i Starostwo Powiatowe w Koninie
 • Międzyszkolny Maraton Sportowy „Szkoła bez przemocy” – organizator: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi – Aktywni w Koninie
 • Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – organizator: Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 20 w Poznaniu
 • Tienszan Expedition 2013 – organizator: Magdalena Prask
 • Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych „Mój region – dawniej i dziś” – organizator: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu
 • 65-lecie Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu – organizator: Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna pn. „Zielona Pani Ziemio... - młodzi o ekologii” - organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
 • Warsztaty dla pacjentów z przewlekłą białaczką pn. „Monitorowanie leczenia a wpływ na skuteczność terapii” - organizator: Fundacja Urszuli Jaworskiej w Warszawie
 • „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba Ojczyźnie” - organizator: Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne
 • 20-lecie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie – organizator:  Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
 • VII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON – organizator: Abrys, Sp. z o.o. w Poznaniu
 • „Rubinowe Gody” Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”– organizator: Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”
 • Uniwersytet Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – organizator:  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Konkurs dla dyplomantów poznańskich uczelni „Moja Wielkopolska” – organizator:  Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu
 • Dzień Budowlanych – organizator: Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu
 • XIX Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – organizator: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
 • CAVALIADA – organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Mistrzostwa Europy w klasie 0-175, Puchar Świata w klasie JT – 250 oraz Zawody Międzynarodowe i MMP w klasach: T400/GT – 30, S – 550, T – 550 i F4S – organizator: Gmina Skulsk
 • Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 – organizator: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu
 • 44. Turniej Dudziarzy Wielkopolskich – organizator: Kościański Ośrodek Kultury
 • V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Luboń 2013 – organizator: Urząd Miasta Luboń
 • Seminarium dotyczące współpracy służb Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z jednostkami samorządowymi z terenu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w dziedzinie ochrony przyrody, turystyki i edukacji – organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • IX Wielki Integracyjny Piknik „Gwiazdy Dzieciom” – organizator: Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w Lubiniu
 • Zawody II Stopnia VI Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • XVII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – ABILIMPIADA Konin 2013 – organizator: Fundacja Mielnica w Koninie
 • X Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr – organizator: Orkiestra Dęta „Quantum” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale
 • XII Forum Szpitali Specjalistycznych – organizator: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
 • Seminarium „Tu Mieszka Dziecko” – organizator: Fundacja „Światełko w Tunelu” w Poznaniu
 • Poznańskie Dni Fantastyki 2013 – organizator: Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” w Poznaniu
 • Koncert z okazji 150-lecia Powstania Styczniowego „Nad Nami Orzeł Biały” – organizator: Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli w Poznaniu
 • Konferencja „Społeczeństwo otwarte na rehabilitację osób niepełnosprawnych” – organizator: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
 • XII Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu – organizator: Poznańska Grupa Ekumeniczna
 • Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” – organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym mieszkańcom Gminy Rzgów – organizator: Gmina Rzgów
 • Sympozjum „Ucieczki nieletnich jako problem społeczny” – organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Gęsina na Imieninach – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • Dni Wielkopolski – organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
 • XIV Ogólnopolski Festiwal Szachowy Turek 2013 – organizator: Starostwo Powiatowe w Turku
 • Gala Gazel Biznesu 2013 – organizator: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. w Warszawie
 • Prace porządkowe na terenie Poznańskiej Cytadeli z okazji Dnia Wszystkich Świętych - organizator: Poznańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARTA
 • Kwesta na poznańskich cmentarzach Junikowie i Miłostowie z okazji Dnia Wszystkich Świętych – organizator: „Społeczny Komitet Poznaniacy Rossie i...” w Gułtowach
 • Targi „Rolnicza Jesień 2013” – organizator: Starostwo Powiatowe we Wrześni
 • IX Bal Niepodległości 2013 – organizator: Wielkopolski Związek Pracodawców w Poznaniu
 • 60-lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu – organizator: Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu
Autor: Izabela Malak
Data utworzenia: 30.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.03.2014 - 14:35