Środowisko

Kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in.:

  • zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  • zadań realizowanych przez samorządy powiatowe na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
  • zadań realizowanych przez samorządy gminne na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne.

Kontakt: Małgorzata Warchił tel.: 61 854 1864; Filip Korbas  tel.: 61 854 17 33

Zadania z zakresu administracji rządowej podlegające kontroli realizowane przez organy samorządu terytorialnego ujęte są w §5 pkt 8 Regulaminy Organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Kontakt: Filip Korbas  tel.: 61 854 17 33 mail: fkorbas@poznan.uw.gov.pl

Gospodarka wodna

  • ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wód obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej;
  • ustanawianie obszaru ochrony dla zbiornika wód śródlądowych wskazującego ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochrony.

Kontakt: Magdalena Powałowska tel.: 61 854 17 33, Małgorzata Warchił tel.: 61 854 1864.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 23.02.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.06.2012 - 23:14
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 10.07.2020 - 11:02