Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji

Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji  w zakresie ustawy z dnia z dnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Postępowania odwoławcze , w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego prowadzą:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 1265 t.j.)
Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 14:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.08.2020 - 10:50