Informacje prasowe

Każdego roku, zwłaszcza w sezonie urlopowym, kilkuset Wielkopolan traci paszporty w wyniku zagubienia czy kradzieży. W chwili, w której stwierdzimy utratę dokumentu w Polsce, powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt w punkcie paszportowym. Tam spisane zostaje oświadczenie o utracie, opisujące okoliczności kradzieży czy zagubienia.

Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia będą ważne przez 5 lat, a nie jak dotychczas tylko rok. Przy składaniu wniosku o jego wydanie nie będzie wymagana obecność dziecka.  

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zmiana przepisów polega na rozszerzeniu katalogu sytuacji, w których kompetencje i zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tymczasowo przejmuje jego zastępca, a w przypadku jego braku osoba wyznaczona przez premiera.

Na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica powstanie blisko 34 metrowa nowa wieża kontroli ruchu lotniczego (TWR) wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał pozwolenie na budowę inwestycji wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym oraz innymi urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania TWR.

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek po zbadaniu pod względem zgodności z prawem uchwały rady miasta Poznania z dnia 28 lutego br. o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, nie znalazł podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, uchwała tego typu nie ma charakteru aktu normatywnego, stanowi bowiem jedynie pierwszy etap w procedurze likwidacyjnej.

Strony