Informacje prasowe

Wczoraj, 15 grudnia 2009 r. Elżbieta Suchocka-Roguska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów podpisała decyzję uruchamiającą rezerwę celową budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 50.967.088 zł.

9 grudnia br. wojewoda wielkopolski Piotr Florek wezwał Radę Miejską Gniezna do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Ciesielskiego. Rada Miejska zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym ma na podjęcie uchwały 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Po ponad 60 latach od zakończenia II Wojny Światowej wciąż trwa przywracanie zbiorowej pamięci o jej ofiarach. Na cmentarzu parafialnym w Malanowie z inicjatywy wojewody wielkopolskiego Piotra Florka stanęły dwa nowe nagrobki, upamiętniające dwójkę małych dzieci, które zginęły podczas niemieckiego nalotu na okolice Malanowa i żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku. Wcześniej, w podobny sposób przypomniano o 20 osobach, spoczywających w odnalezionych w tym roku grobach wojennych.

Zgodnie z zapewnieniami z dnia 8 grudnia ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda wielkopolski przekaże samorządom środki należne rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Brakującą kwotę dotacji wielkopolscy rolnicy otrzymają jeszcze w tym roku.

Dziś (3 bm.), wojewoda wielkopolski Piotr Florek wezwał Radę Miejską Turku do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych Marka Pańczyka i Jerzego Pionke.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe