Informacje prasowe

Dziś (15 bm.) Komendant Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy złożył do wojewody wielkopolskiego wnioski o wydalenie trojga Cudzoziemców z Opalenicy, uzasadniając je nielegalnym przebywaniem tych osób na terytorium RP.

Wojewoda wielkopolski orzekł dziś nieważność uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2012". Dokonując oceny zgodności z prawem uchwały stwierdził, że do jej projektu nie dołączono niezbędnej opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznych.

Dziś (20 stycznia 2011 r.), wojewoda wielkopolski Piotr Florek wezwał, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Radę Miejską Jarocina do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatów burmistrza i radnego Adama Pawlickiego. Rada ma na to 30 dni.

Dziś, 9 września 2010 roku, wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał pozwolenie na budowę "Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce". Inwestycja ma na celu popularyzację wiedzy na temat początków państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich oraz prezentację wielowiekowej historii Ostrowa Tumskiego. Przedsięwzięcie zostało ujęte w wykazie inwestycji EURO 2012.

Wojewoda i marszałek województwa przygotowują obecnie cykl przedsięwzięć, które pozwolą zdobyć większe poparcie społeczne dla idei dawstwa narządów, a przede wszystkim zwiększyć liczbę przeszczepów. Temu celowi mają służyć m.in. zaplanowane na wrzesień konferencje "Transplantologia - co warto wiedzieć" i "Programy zdrowotne szansą dla Wielkopolan", a także seminarium z udziałem konsultantów medycznych, poświęcone utworzeniu i organizacji pracy stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. Zadaniem tych osób będzie efektywne gromadzenie i wymiana informacji na temat pozyskiwania i przeszczepiania narządów. Według informacji Ministerstwa Zdrowia, zapewniono środki na ich zatrudnienie.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe