Informacje prasowe

Centrum urazowe

28-08-2009

Wojewoda wielkopolski wytypował Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu jako lokalizację centrum urazowego zabezpieczającego na terenie województwa szybką diagnostykę oraz kompleksowe leczenie osób, które doznały ciężkiego wielonarządowego obrażenia ciała.

Rozpoczęty w tym roku rządowy program Radosna Szkoła ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2009 - 2014. W Wielkopolsce wnioski o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych złożyło 707 szkół, czyli ponad 50% uprawnionych placówek. O wsparcie budowy placów zabaw wnioskowało kolejnych 138 szkół.

Z dniem 12 sierpnia 2009 roku, Włodzimierz Kaczmarek został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na osobę pełniącą funkcję burmistrza Szamotuł.

Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia podpisał ostatnią umowę o dofinansowaniu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie wielkopolskim, w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR.

Zakończył pracę powołany przez wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka zespół ds. oceny wniosków w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało w tym roku dla Wielkopolski na realizację programu kwotę 992 400 zł.

Z przedłożonych 463 wniosków komisja zarekomendowała wojewodzie 104 projekty, które mogą otrzymać dotację. Z powodu niespełnienia kryteriów formalnych 109 wniosków zostało wykluczonych.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe