Zdarzenie mnogie/masowe

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostało zmodyfikowane opracowanie pt. "Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego".

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2017 - 08:48