Wojewódzki plan działania systemu PRM

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r poz. 2195 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

 "Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" t.j., opublikowano 13 listopada 2018]

 Kalkulacja kosztów do "Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego"

 Załączniki do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”, opublikowano 13 listopada 2018 r.

Aktualizacje "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”:

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2017 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.11.2018 - 14:06