Wojewódzki plan działania systemu PRM

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r poz. 2195 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

 "Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego" t.j. [opublikowano 8 maja 2018]

 Kalkulacja kosztów do "Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla województwa wielkopolskiego"

 Załączniki do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego” [opublikowano 26 czerwca 2018]

Aktualizacje "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”:

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2017 - 13:20
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 09.08.2018 - 13:19