Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r poz. 993 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

 1.  Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 16.04.2021 r. (822,15 KB)
 2.  Załączniki do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 17.05.2021 r. (347,94 KB)
 3.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 16.04.2021 r. (121,32 KB)
 4.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 30.11.2020 r. (99,36 KB)
 5.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 2 lipca 2020 r.
 6.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano 30 marca 2020 r.
 7.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowano12 grudnia 2019
 8.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 23 października 2019
 9.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 17 września 2019
 10.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 21 czerwca 2019
 11.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - czerwiec 2019
 12.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - kwiecień 2019

Opiniowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:37
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.09.2021 - 13:32