Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Zestawienie terminów:

 1. Zakończony okres sprawozdawczy
  1. do 31 stycznia 2018 r. - MZ-29, MZ-29A
  2. do 16 lutego 2018 r. - MZ-13, MZ-19, MZ-24
  3. do 2 marca 2018 r. - MZ-14
  4. do 28 lutego 2018 r. - MZ-15
  5. do 2 marca 2018 r. - MZ-88, MZ-89
  6. do 31 stycznia 2018 r. - MZ-30
  7. do 30 marca 2018 r. - MZ-11
 2. w okresie sprawozdawczym
  1. do 28 września  2017 r. - MZ-06

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej (za wyjątkiem MZ/Szp-11) należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html  w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Sprawozdania w formie elektronicznej  można wypełniać po  wcześniejszej rejestracji użytkownika  w SSOZ. Dla użytkowników zarejestrowanych w SSRMZ login i hasło pozostają bez zmian.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja rejestracji i wypełniania sprawozdań, formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum Systemów  Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl, w zakładce -  Statystyka Publiczna.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Formularze oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji i logowania oraz sprawozdań można uzyskać pod nr telefonu  61-854 13 98,  61-854 12 69 oraz sprawozdania finansowe  tel. 61-854 16 03

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu, tel. 61-846 71 50.

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ).

Badanie chorobowości szpitalnej ogólnej na podstawie kart szpitalnych MZ/SZp-11.

Dane dotyczące sprawozdań MZ/Szp-11 należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej na adresy:

AKTUALNIE POZOSTAJE DO WYKONANIA SPRAWOZDANIE MZ-06:    

MZ-06- sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

UWAGA:

Informacje dodatkowe, wyjaśnienia i definicje stosowane w statystyce publicznej Ministra Zdrowia znajdują się na stronach internetowych:

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 09.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.07.2014 - 11:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.05.2018 - 09:22