Narodowy Program Zdrowia

Nowy link do systemu sprawozdawczego z Narodowego Programu Zdrowia za rok 2020:  https://zdrowiepubliczne.pzh.gov.pl

W związku z realizacją art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021, poz. 183) oraz zmianami w obowiązującym elektronicznym systemie sprawozdawczym Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny Ministerstwa Zdrowia przekazał materiały opracowane na podstawie sprawozdań za lata 2016-2017:

  1. E-learning Sprawozdawczość – prezentacja powstała na podstawie otrzymywanych sprawozdań, uwag, pytań i wątpliwości osób sprawozdających zadania z zakresu Zdrowia Publicznego w latach 2016-2017. Prezentacja ma na celu ułatwienie realizacji obowiązku sprawozdawczego, poprawienie jakości i usystematyzowanie informacji o podjętych lub zrealizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
  2.  Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017 – dokument, który został przedłożony przed Radą Ministrów, na podstawie opracowanych danych pochodzących ze sprawozdań z lat 2016-2017.
  3.  Raport NIZP-PZH– raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o prowadzonym monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego, porównanie roku 2017 z rokiem 2016.
Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 15.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.04.2019 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.03.2021 - 13:48