Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych

Na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski powołał Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Do jej zasadniczych zadań należy współpraca przy sporządzaniu przez wojewodę Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa wielkopolskiego oraz przy ustalaniu przez wojewodę na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych Priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Priorytety ustalane są na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną.

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, tel. 61-854 1536, 61-854 1701, fax.: 61-8541544, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych została powołana w dniu 31 marca 2015 r. W jej skład wchodzą konsultanci wojewódzcy (odnośnik do wykazu konsultantów) w ochronie zdrowia oraz 8 członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę.

  1. Łukasz Krysztofiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Przewodniczący Rady
  2. Leszek Sobieski – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie -  członek
  3. Magdalena Kraszewska – Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - członek
  4. Rafał Halik – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - członek
  5. Arleta Olbrot-Brzezińska – kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu - członek
  6. Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis – Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – członek
  7. Janusz Frąckowiak – Starosta Wolsztyński - członek
  8. Zbyszko Przybylski – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni - członek
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2017 - 11:46