Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Szkolenie

Krajowe Centrum ds. AIDS zaprasza na szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których wykonuje się bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV.

Organizatorem szkolenia jest Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia.

Szkolenie jest częściowo finansowane ze środków Ministra Zdrowia.

Wykonawcą szkolenia jest Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”.

Zgłoszenia elektroniczne do dnia 4 sierpnia 2021 roku.

Terminy zajęć on-line: od 3 września do 28 listopada 2021 r.

Więcej informacji pod adresem:  https://aids.gov.pl/aktualnosci/szkolenia2018/(odnośnik zewnętrzny)

Wszelkie potrzebne informacje i formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie: Stowarzyszenie „Jeden Świat”

/26.07.2021 r./

Konkursy

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.

 

***

W związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w oparciu o zapisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r.,  poz. 227) Wojewoda Wielkopolski powołał Zarządzeniem nr 173/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Wielkopolski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie nr 235/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 478/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.

Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Autor: Ewa Szlachetka
Data utworzenia: 14.04.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.04.2014 - 10:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.07.2021 - 12:45