Zarządzenie Nr 482/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego